Skip to main content

Inbjudan till seminarium angående småskalig gruvdrift i Afrika

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:00 CET

Sveriges geologiska undersökning har sedan 2009 arbetat med ett Sida-finansierat projekt i södra Afrika. Projektet går under namnet MeetingPoints Mining och syftar till att minska fattigdom genom att skapa en plattform för samarbete mellan gruvnäringen i Sverige och södra Afrika.

Vi har genom projektet kommit i kontakt med flera organisationer som verkar inom småskalig gruvbrytning (small scale mining, SSM) i framförallt Zambia och Namibia. Deras medlemmar har i de flesta fall mycket låga inkomster och utsätter sig för betydande hälsorisker. Verksamheten medför dessutom ofta en negativ miljöpåverkan. Sektorn har emellertid potential att utvecklas och förbättra livssituationen för tusentals människor, men på grund av bristande kunskap, verktyg eller marknadskontakter går utvecklingen långsamt.

Några sätt att komma vidare vore till exempel att, i samarbete med berörda organisationer, erbjuda utbildning  samt att underlätta kontakter med Fairtrade-organisationer och återförsäljare i Sverige och/eller andra länder för att öppna nya marknader för sektorns produkter.

Nu bjuder vi in till diskussioner med utvalda svenska NGO:s och företag för eventuella samarbeten inom den småskaliga gruvsektorn. Om intresse finns kan vi komma att organisera en delegationsresa till södra Afrika under 2013.

Välkommen till Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm, tisdagen den 12 februari kl 9.00-13.30

Program för dagen

9.00  Kaffebuffé och mingel

9.30  Välkomna och inledningspresentation av Rune Johansson, Projektledare för MeetingPoints Mining, SGU.

10.00  Small scale mining i södra Afrika. Erik Jonsson från SGU berättar om sektorn utifrån MeetingPoints Minings erfarenheter.

10.30   Allt är inte guld som glimmar - presentation av Anna Kakuli från Swedwatch om läget just nu, ett år efter att rapporten publicerades. Anna kommer även berätta om de studier där Swedwatch undersökt riskerna med småskalig gruvdrift i Kina och Afrika.

11.00  Andrea Antonucci driver ett företag som marknadsför och säljer etiska ädelstenar. Utifrån hennes erfarenheter kommer hon prata om de utmaningar hon tror branschen står inför samt vilket gensvar hon upplever när hon försöker nå ut till smyckesbranschen.

11.30  Diskussioner

12.30   Lunch

Vi vill gärna ha din anmälan snarast, men absolut senast den 4 februari 2013. Meddela om du vill ha lunch samt ev. specialkost. Anmälan skickas till amanda.james@sgu.se

Varmt välkomna, hoppas vi ses!

Amanda James

www.sgu.se, www.meetingpoints-mining.net


SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy