Skip to main content

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

För närvarande är grundvattennivåerna tämligen normala i stora delar av landet. I de stora grundvattenmagasinen är dock nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av mellersta Sverige.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU.

Statistiken från SGUs grundvattenmätningar under vintern visar att risken för att förra årets scenario, då det under sommarhalvåret uppstod grundvattenbrist i stora delar av landet, ska uppstå är i det närmaste obefintlig i år.

– Efter de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017 så har nivåerna helt eller delvis återhämtat sig under de senaste månaderna och i samband med snösmältningen förväntas ett betydande tillskott.

För mer information, kontakta:

Bo Thunholm, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 92 12, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, statsgeolog SGU, Telefon: 0953-346 20, fredrik.theolin@sgu.se

Kajsa Bovin, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 94 63, kajsa.bovin@sgu.se

Emil Vikberg, statsgeolog SGU, Telefon: 018 - 17 90 25, emil.vikberg@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.