Skip to main content

Mike Stephens blir SGUs första adjungerade professor

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:00 CET

SGUs medarbetare, strukturgeologen Michael B. Stephens, har adjungerats till professor vid Luleå tekniska universitet. Han blir därmed SGUs första adjungerade professor, och det i malmgeologi, med inriktning mot tektoniska studier.

Mike Stephens kommer bland annat att handleda doktorander och börja förbereda en doktorandkurs i regional geologi där han kommer att sätta in de svenska bergskedjorna i moderna modeller för hur sådana formas.

– Det ska bli väldigt spännande att samarbeta med doktoranderna. Deras studier är ofta väldigt fokuserade, går ner på detaljnivå. Jag hoppas kunna bidra till att de kan sätta in resultaten i ett regionalt sammanhang. Där är SGU bäst i Sverige, säger Mike Stephens.

Att få mer kunskap i stort och smått är viktigt, både för att få en bättre bild av hur malmer bildats och var, och för att få en ännu bättre förståelse för hur Sveriges geologi är uppbyggd.

– En annan sak jag hoppas kunna bidra med är ökad användning av SGUs geologiska information inom forskarvärlden. På det sättet ökar nyttan med vårt arbete ytterligare, säger Mike.

Tillsammans med Boliden och universitetet i Genève kommer Mike att handleda en fransk doktorand inom ett forskningsprojekt som handlar om mineraliseringar av så kallad Laisvalltyp.

– För SGU är detta intressant, dels för att vi ytterligare vill utveckla vår kompetens inom malmgeologin, dels för att vi arbetar mycket för att stärka våra relationer till bland annat forskarvärlden, säger Jan Magnusson, SGUs generaldirektör.

Han berättar att ytterligare tre medarbetare har föreslagits att adjungeras till olika svenska universitet, inom forskningsområden som är viktiga för SGU.

– Genom att ha medarbetare ute på universiteten får vi också möjlighet att hitta duktiga geologer för framtiden, säger Jan Magnusson.

Vill du veta mer?

Kontakta Michael B Stephens, 018–17 93 11

Vill du skicka e-post? SGUs e-postadresser är utformade på följande sätt:

rnamn.efternamn@sgu.se

Här  kan du läsa mer om Mike Stephens

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera