Skip to main content

Nya spår av landisens framfart upptäcks med nationella höjddata

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 08:00 CEST

Lantmäteriets nya nationella höjddatabas (NNH) avslöjar mer än vad geologerna vågat hoppas på. Nu undersöker Göteborgs universitet och Sveriges geologiska undersökning, SGU, nyupptäckta spår av islober i centrala Skaraborg.

Höjddatabasen över västsverige levererades till SGU under våren och sedan dess har många jordartsgeologer gått på en virtuell upptäcktsfärd framför datorn. Flera nya spår av landisens framfart har kunnat iakttas och nu är det dags för att gå ut i fält och dokumentera. Det är inte alltid lätt att se dessa strukturer i fält. Oftast skymmer vegetationen, denna har dock filtrerats bort i NNH. Ibland är också stukturerna så vidsträckta och stora att det är svårt att få överblick över dem när de ska studeras i verkligheten.

Speciellt en bildning har fångat SGUs och Göteborgs universitets intresse. Den syns tydligt i NNH och kan vara spår av en tidigare inte känd isrörelse. Två generationers jordartskartor har missat den i fält. Nu tar docent Mark Johnson, Göteborgs universitet samt statsgeolog Otto Pile, projektledare för SGUs jordartskartering i Ulricehamns och Falköpings kommuner hjälp av examensarbetare i jakten på ny kunskap. 

Under våren kommer Caisa Adolfsson, geologistudent vid Geovetarcentrum i Göteborg, att undersöka spåren av denna islob. Arbetet kommer bl.a. att bestå av provgrävningar som bekostas av SGU. Arbetet kommer också att ske i samarbete med Ållebergsgruppen som står som initiativtagare till undersökningen och är en ideell förening som bland annat verkar för lyfta intresset för geologi och geologisk forskning i Skaraborg.

Caisa startar sitt fältarbete den 3-4 april, strax norr om Långaläst söder om Floby ca 12 km sydväst om Falköping.

Mark Johnson forskar på de landskapsformer som landisen skapat och lämnat efter sig, bland annat utifrån från miljöer som idag är täckta med landis. Den bifogade postern visar en isländsk islob som genom avsmältning krymper och lämnar tydliga spår efter sig i form av sk randlinjer och drumliner. Fokus för Mark Johnsons forskning är isavsmältning och jordartsgeologi i centrala Skaraborg. Han har i samarbete med bl.a. Tore Påsse, statsgeolog  vid SGU, författat ett antal vetenskapliga artiklar om Baltiska issjöns tappning vid Billingens nordspets.

För mer information kontakta

Mark Johnson, docent, Göteborgs  universitet, tel. 072-2036612

Otto Pile, SGU, statsgeolog, tel. 018-17 90 00

Torbjörn Persson, statsgeolog, SGU och företrädare för Ållebergsgruppen, tel. 070-346 60 92

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera