Skip to main content

SGU bygger plattform för samarbete mellan gruvnäringen i Sverige och södra Afrika

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 16:35 CEST

SGU startar projektet MeetingPoints Mining med syftet att bygga långsiktiga relationer mellan svensk gruvnäring och motsvarande aktörer i södra Afrika. Projektet finansieras av Sida och ska bidra till både rättvis, hållbar ekonomisk tillväxt i samarbetsländerna och affärsmöjligheter för svenska företag.

Projektet drivs i samarbete mellan myndigheterna Sida och SGU. De länder som berörs är i första hand Botswana, Namibia och Sydafrika, dvs. de länder i södra Afrika som ska fasas ut från det traditionella biståndet.

Svensk mineralsektor, som har en lång tradition och stor samlad erfarenhet av gruvverksamhet och mineralprospektering, har goda förutsättningar att bidra till en rättvis och hållbar förvaltning av mineralresurserna. Genom att bygga kontaktnät, skapa mötesplatser och initiera utbildningsprogram ska projektet skapa förutsättningar för långsiktiga självbärande relationer mellan företag, myndigheter, universitet och andra organisationer inom den svenska mineralsektorn och motsvarande aktörer i samarbetsländerna. Inledningsvis ligger fokus på Botswana, Namibia och Sydafrika, länder som redan själva visat intresse för ett sådant samarbete med Sverige.

- Vi är väldigt stolta över att få det här uppdraget. Vi är övertygade om att vi i samverkan med Sida och den svenska mineralsektorn har goda möjligheter att fungera som en brygga i övergången till kunskapsutbyten och affärsrelationer som baseras på ömsesidiga intressen. MeetingPoints Mining handlar ju helt enkelt om att koppla ihop behov och utvecklingsmöjligheter i samarbetsländerna med det kunnande som finns hos svenska företag, myndigheter och universitet , säger Johan Anderberg, SGU.

- Det här projektet är viktigt för Sida eftersom det bidrar till att utveckla arbetet med aktörssamverkan och bygger vidare på Sveriges goda relationer med de samarbetsländer där det traditionella utvecklingssamarbetet fasas ut. Projektet är tillväxtorienterat och stöder Sidas primära uppdrag att bidra till fattigdomsbekämpning, säger Ola Nilsmo, Sida.

För mer information, kontakta:
Kaarina Ringstad, SGU, informatör, presskontakt, 018-17 92 38, kaarina.ringstad@sgu.se 
Erika Ingvald, SGU, informatör, presskontakt, 018-17 93 50, erika.Ingvald@sgu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy