Skip to main content

SGU-geolog blir adjungerad professor vid Uppsala universitet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 13:53 CET

SGUs medarbetare Erik Jonsson har adjungerats som professor i mineralogi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
– Med detta kommer vi att kunna bredda och fördjupa vårt samarbete kring mineralogi och mineralresursfrågor. Som ett led i detta vill vi också gemensamt hitta former för ett ökat utbyte inte minst mellan våra labb, säger Erik Jonsson. 

– För SGU är detta intressant, dels för att vi ytterligare vill utveckla vår kompetens inom mineralresursgeologin, dels för att vi arbetar mycket för att stärka våra relationer till bland annat forskarvärlden. Genom att ha medarbetare ute på universiteten får vi dessutom möjlighet att hitta duktiga geologer för framtiden, säger Jan Magnusson, SGUs generaldirektör.

Redan idag deltar Erik Jonsson i två samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och SGU, med fokus på Bergslagen. I det ena projektet studeras Grängesbergsmalmerna ur olika perspektiv. I det andra undersöker man möjligheterna att finna och utvinna sällsynta metaller ur gruvavfall vid nedlagda gruvor.

I sin professur kommer Erik, utöver att forska, bland annat att undervisa i mineralogi, analysmetoder och mineralresursgeologi och handleda mastersstudenter och doktorander.

Naturligt förekommande mineral i fokus 

– Mitt fokus ligger på att vi ska få bättre kunskaper om hur naturligt förekommande mineral uppträder, bildas och bryts ner i den övre delen av jordskorpan, inte minst när det gäller de som är ekonomiskt intressanta. Det kan vara sådana som kanske är kända och exploaterade sedan länge, eller sådana som först nu, i takt med teknikutvecklingen, blivit eller kan bli föremål för prospektering, säger Erik Jonsson.

– Varje år upptäcks dessutom flera helt nya mineral i världen. Dessa är sällan ekonomiskt intressanta i sig men kan ge viktig kunskap om mineralbildningsprocesser. Genom att studera deras kristallstruktur och egenskaper, som exempelvis hårdhet, densitet, ledningsförmåga och magnetism kan man också komma framåt i materialutvecklingen.

Erik Jonsson berättar att ytterligare två medarbetare har adjungeras till professorer vid olika svenska universitet inom forskningsområden som är viktiga för SGU, och att en tredje är på gång.

– Jag hoppas att vi ska bidra till att universiteten får större möjligheter att utnyttja SGUs kunskaper och geologiska information, säger han.

Erik kommer att arbeta 20 procent vid universitetet under de kommande tre åren, med möjlighet till fortsättning i ytterligare tre år.

För mer information:

Erik Jonsson, statsgeolog, SGU, tel. 018-17 94 57.

SGU är expertmyndighet för frågor om berg,jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy