Skip to main content

SGU kartlägger geologin i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:00 CEST

Sveriges geologiska undersökning, SGU, fortsätter under sommaren 2013 att kartlägga geologin i norra Västerbotten och Norrbotten. Årets fältarbete sätter igång i mitten juni med berggrundsgeologiska undersökningar, markgeokemiska provtagningar, samt geofysiska mätningar på land och med flyg. Undersökningarna är en del av Kartering Barents, ett flerårigt kartläggningsprojekt i nordligaste Sverige som görs inom ramen för den nationella mineralstrategin.

Det övergripande målet med kartläggningen är att den ska ge ökad kunskap om norra Sveriges berggrund. Här  finns Sveriges äldsta berggrund, den arkeiska, som är mer än 2,5 miljarder år gammal och dessutom något yngrevulkaniska och sedimentära bergarter.De är mellan 1,9 och 2.4 miljarder år. De sedimentära bergarterna bildades under en period, då de tidiga livsformerna började etablera sig på allvar i och med att de blågröna algerna börjat bygga upp en syrerik atmosfär, cirka två miljarder år innan de första dinosaurierna.

Kartläggningen görs framför allt i områden där det saknas detaljerad geologisk information. Samtidigt ger projektet också möjlighet att utveckla geovetenskapliga undersöknings- och mätmetoder. För att vi ska  få en sammanhängande bild av berggrunden, som bara är blottad till en liten del, och de olika bergartsleden på djupet, så kommer avancerade geofysiska mark- och flygmätningar att användas. I sommar görs bland annat geofysiska flygmätningar över ett område nord- nordost om Kiruna för att mäta tyngdkraften, magnetfältet och markens elektriska ledningsförmåga. SGU kommer också att utföra markgeokemiska provtagningar i syfte att framställa ett geovetenskapligt underlag för naturliga bakgrundsvärden avvanliga grundämnen i berggrunden, spårämnen, pH-status och försurningsresistens i marken.  

Resultat från kartläggningen kommer främst att användas inom gruvnäringen. Den kan också nyttjas iamhällsplanering och utveckling av infrastruktur, samt för frågor som berör grundvatten och markföroreningar.

Karteringsarbetet i Norrbotten görs som ett led i Sveriges nationella mineralstrategi, som nyligen har beslutats.

För mer information, kontakta:

Ildikó Antal Lundin, projektledare, telefon 018 -17 91 33, ildiko.antal (at) sgu.se

Kajsa Hult, Enhetschef geofysik, 018-17 93 58, kajsa.hult (at) sgu.se

Stefan Bergman (berggrundsgeologi), 018-17 93 82, stefan.bergman (at) sgu.se

Madelen Andersson (markgeokemi), tel. 018- 17 92 50, madelen.andersson (at) sgu.se   

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy