Skip to main content

SGU undersöker framtida vattenförsörjning för Östersund

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 14:04 CEST

Under september och oktober 2014 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit, i Östersunds kommun. Syftet är framförallt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

SGU samlar nu in geologisk information för att få en detaljerad bild av jordarts- och hydrogeologin, vilket kommer till användning som planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner – till exempel för att identifiera grundvattentillgångar och planera och byggnads- och anläggningsarbeten. Andra användningsområden är vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet och ledningsdragning samt riskbedömning för skred och ras. I de nu aktuella områdena är grundvattentillgångarna i jord och berg i särskilt fokus.

– Den befintliga jordarts- och grundvatteninformation för Östersund är av mer översiktlig karaktär och har dessutom många år på nacken. Med tiden har metoderna utvecklats, och idag kan vi göra en bättre och mer exakt kartläggning av jordarter och grundvattenmagasin, säger Björn Wiberg, statsgeolog på SGU.

Kartläggningen i Östersundstrakten är koncentrerad till ett område vid Brunflo, både öster och väster om Brunfloviken och ned mot och nordost om Locknesjön, samt i ett område öster om Hårkan och Lit.

SGUs geologer bestämmer jordarterna i fält med hjälp av grävning med grävskopa och med borrning i jordlager. Grundvattentillgångar undersöks med hjälp av bland annat brunnsinventering, samt nivåmätningar och kemiprovtagning.

För mer information, kontakta

Björn Wiberg, projektledare jordartskartering, 018-17 92 14, bjorn.wiberg@sgu.se

Peter Dahlqvist, projektledare grundvattenkartering, SGU, 046-31 17 84, peter.dahlqvist@sgu.se


SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy