Skip to main content

SGUs geologer kartlägger jordarter och grundvatten i Malung-Sälens kommun

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:00 CEST

Under delar av perioden maj till oktober 2013 kommer geologer från Sveriges geologiska undersökning, SGU, att undersöka jordarter och grundvatten i Malung-Sälens kommun. Vi kommer att arbeta längs Västerdalälvens dalgång, från Sälen till Malung.

Med bil och till fots på små skogsvägar och i oländig terräng tar sig SGUs geologer fram för att undersöka jordarter och grundvatten i delar av Malung-Sälens kommun.

Den information som samlas in ger en relativt detaljerad bild av jordartsgeologin och hydrogeologin och kan bl.a. användas som planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner.

De utgör t.ex. underlag för att identifiera områden med stora grundvattentillgångar, vid planering av byggnads- och anläggningsarbeten, vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet, vid ledningsdragning, för att undersöka stabilitetsförhållanden i marken, förekomster av s.k. sulfidjord och vid skogsplantering. I de nu aktuella områdena är grundvattentillgångar och stabilitetsförhållanden särskilt i fokus.

Geologerna bestämmer jordarterna i fält med hjälp av spade, stickspjut och spadborr. Grundvattentillgångar undersöks i fält med hjälp av bland annat brunnsinventering, nivåmätning, seismik och georadar. Geologerna iakttar alltid stor försiktighet i arbetet, inte minst på odlingsmarker. Deras fältkläder och SGUs bilar är tydligt märkta med SGUs logotyp.

För mer information samt eventuellt intervjuer och foton i fält, kontakta:

Charlotte Defoort, projektledare grundvattenkartering Bottenhavets vattendistrikt, charlotte.defoort@sgu.se, tel. 018-17 90 75 (kopplas vidare till mobil)

Emil Vikberg, hydrogeolog, emil.vikberg@sgu.se, tel 018-17 90 25 (kopplas vidare till mobil)

Kajsa Bovin, hydrogeolog, kajsa.bovin@sgu.se, tel 018-17 90 77 (kopplas vidare till mobil)

Henrik Mikko, projektledare jordartskartering Malung-Sälen kommun, Henrik.mikko@sgu.se, tel. 018-17 92 13 (kopplas vidare till mobil)

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy