Skip to main content

Synkade kartor underlättar kommuners klimatanpassning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 11:49 CET

Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Därmed blir det i fortsättningen enklare för Sveriges kommuner att använda geologisk och geografisk information och arbeta med sin klimatanpassning.

Fram tills nu har information om ras, skred och erosion hos olika myndigheter ofta byggt på samma information, men skiljt sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

– Tack vare det nu genomförda haroniseringsarbetet blir informationen enhetlig och därmed enklare att tolka och ta del av, säger Lars Rodhe, enhetschef för byggande och infrastruktur på SGU.

Det är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) som ligger bakom arbetet, vilket pågått under 2015.

Inom ramen för projektet har man gemensamt tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas. Dessutom har en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion byggts upp där samtliga kartunderlag finns samlade.

Kommuner kan till exempel använda kartunderlagen för att prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. Även centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion kan ha nytta av vägledningen.

– Risker för ras, skred och erosion är viktiga faktorer att väga in i ett hållbart samhällsbyggande, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. En gemensam bild av de befintliga kartunderlagen ökar förutsättningarna för en långsiktig markanvändning och planering i landets regioner och kommuner.

Länkar till vägledning och kartvisningstjänst

För mer information, kontakta

Lars Rodhe, enhetschef SGU, tel 018-17 92 26, e-post: lars.rodhe@sgu.se

Lisa Van Well, uppdragsledare SGI, tel: 08-578 45 511, e-post: lisa.vanwell@swedgeo.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.