Skip to main content

Under ytan – om geologi och grundvatten

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 07:27 CET

Vad är egentligen grundvatten och varför är det så viktigt att ta hänsyn till grundvattnet vid mark- och underjordsarbeten? Grundvattnet som naturresurs och bristvara – i Sverige och världen! Föreningen Geologins Dag bjuder in till en inspirerande eftermiddag, torsdagen den 22 mars på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala.

Programmet i korthet:

Vatten i berg och jord
Vad är grundvatten? Om grundvatten – i Sverige och Europa. Lotta Lewin-Pihlblad, grundvattengeolog vid SGU

Säker förvaring på djupet
Om berg och grundvatten på stora djup – och hur ett slutförvar för använt kärnbränsle anpassas till rådande förhållanden. Assen Simeonov, berggrundsgeolog vid SKB

I kaffepausen: Eva Jirner, Källakademien, visar bilder och kartor och berättar om källor i Sverige.

Att nyttja grundvattnet på ett hållbart sätt
Om geoenergi och brunnar för dricksvatten. Johan Barth, Geotec

Grundvatten och internationellt hjälparbete – tillgång till säkert vatten
En global utblick på grundvatten som resurs.
Jenny Levander, hydrogeolog som bland annat arbetat för Läkare utan gränser och UNICEF med vattenförsörjningsfrågor.  

Torsdagen den 24 mars, 2011, kl. 15–17.30 i hörsalen på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala, Villavägen 18.

För mer information, kontakta Kaarina Ringstad, projektledare för Geologins Dag, tel. 018-17 92 38 och e-post kaarina.ringstad@sgu.se

Geologins Dag är ett nätverk för geologiintresserade. Med Geologins Dag vill vi väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten. Och samtidigt visa vilken nytta kunskapen om geologi och geovetenskaperna ger samhället. Kansliet för Geologins Dag finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU. Mer information finns på www.geologinsdag.nu

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera