Skip to main content

Uppsala: Internationell forskarkonferens om mineraliseringar

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 11:20 CEST

Den 12 augusti inviger statssekreterare Håkan Ekengren den tolfte SGA-biennalen som äger rum i Universitetshuset, Uppsala universitet. Den internationella vetenskapliga konferensen samlar närmare 700 forskare från hela världen, gräddan av de forskare som studerar världens mineralfyndigheter. Värd för konferensen är Sveriges geologiska undersökning.

Under  fyra dagar, den 12 – 15 augusti, kommer forskarna att dela sina nyaste kunskaper om världens  mineraliseringar, om hur de ser ut, om när de bildats och under vilka förhållanden, hur man hittar nya och hur man bäst bryter redan kända fyndigheter.

Sverige har en lång och rik gruvhistoria som sträcker sig mer än 1000 år bakåt i tiden. Våra malmfyndigheter och andra mineraltillgångar, kunskapen om hur metaller och mineral kan utvinnas och användas, har varit nyckeln till att bygga landets välstånd genom århundradena.

– Gruvnäringen har alltid varit viktig för Sverige, inte minst nu. Att världens bästa forskare på området samlas i Uppsala samma år som regeringen antagit en nationell mineralstrategi för att ytterligare stärka svensk gruvnäring är oerhört värdefullt, säger statssekreterare Håkan Ekengren, Näringsdepartementet, som inviger biennalen.

Invigningstalar gör också Lennart Evrell, vd för Boliden som är ett av Sveriges största gruvbolag, som även är guldsponsor för konferensen.

– Utveckling inom geologi och prospektering är nödvändigt för en sund samhällsutveckling. Vi är beroende av metaller och mineral och utvinningen kan göras mycket miljövänlig. Det handlar om att säkra framtiden, inte bara för oss som arbetar i gruvnäringen, säger Lennart Evrell.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) står värd för konferensen. Förutom SGU finns bland arrangörerna SGA (Society for Geology Applied to Mineral Deposits), Uppsala universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, de geologiska undersökningarna i Finland (GTK) och Norge (NGU), Naturhistoriska riksmuseet samt  Boliden. I anslutning till konferensen arrangeras ett flertal exkursioner , då geologer från hela världen får tillfälle att lära mer om geologin i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och på Grönland.

– Vi är stolta över att SGU kan stå värd för en konferens av denna dignitet, och glada över att vi kan vara med och visa upp geologin i den här delen av världen för framstående forskare. Det kommer bli väldigt lärorikt och ge ytterligare möjligheter att stärka Sverigeskontakter med den internationella forskningen, säger Per Klingbjer, stabschef på SGU och ordförande för biennalens organisationskommitté.

Vill du veta mer? Kontakta

Per Klingbjer, stabschef, SGU, och ordförande i organisationskommittén, tel. 018-17 90 64, e-post: per.klingbjer@sgu.se

Läs också mer på konferensens egen webbplats!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy