Skip to main content

Ekumeniskt stormöte när SKR och SMR håller gemensam årskonferens

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 11:04 CEST

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet arrangerar en gemensam ekumenisk årskonferens i Örebro den 14 och 15 maj. Temat är ”Över gränser”. Årskonferensen är en
mötesplats för 25 medlemskyrkor och 34 medlemsorganisationer. Bland årets talare finns Agnes Abuom, ordförande för Kyrkornas världsråd, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker och Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan.

-Vid årskonferensen har vi en stor bredd av intressanta talare. Detta är en viktig ekumenisk mötesplats där många personliga möten och beslut formar framtidens arbete, säger Eva Christina
Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Inledningsgudstjänsten för årskonferensen hålls onsdag klockan 14.00 med ortodox inriktning i Mariakyrkan. Men dessförinnan blir det mingellunch på Örebro slott för anmälda delegater. På eftermiddagen arrangeras sedan fyra parallella seminarier: ”Kyrkan – Guds folk tillsammans i mission”, ”99 år efter Seyfo. De ortodoxa syrianerna i Sverige – ett seminarium om migration”, ”Alla har konflikter” samt ”Att förstå den andra”.

På onsdagskvällen hålls rundvisning och middag på mötesplatsen Tegelbruket i centrala Örebro. Kvällen avslutas med eventet ”Tillsammans gör vi skillnad” (bilden) som blir en helkväll med föreställningen ”Fred i sikte”, samtal om utmaningar i Europa, musik och dansuppvisning. Bland de medverkande denna afton finns skådespelaren Eva Ahremalm, EU-parlamentariker Cecilia Wikström, sångaren Ingemar Olsson och ärkebiskop Anders Wejryd.

Under torsdagsförmiddag talar den nytillträdda ordföranden för Kyrkornas världsråd Agnes Abuom i två samlingar.

Vartannat år håller Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd gemensam årskonferens. -Förutom förhandlingar möts vi kring seminarier om aktuella ämnen, informerar om vårt arbete och firar gudstjänster tillsammans, berättar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Årskonferensen sker i samverkan med Örebro kristna samarbetsråd, Operation Mercy, Evangeliska Frikyrkan och Sensus studieförbund. Alla samlingar under årskonferensen är öppna för allmänheten där ej annat anges. Se programmet för mer information.

Intervjuer:
Kontakta Matilda Pearson, kommunikatör Svenska missionsrådet 076-501 18 45 eller Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig Sveriges kristna råd 076-501 18 52, för att boka intervju med någon av deltagarna/arrangörerna.

Läs mer om årskonferensen, samt se hela programmet:
www.skr.org/kalender/arskonferens
www.missioncouncil.se/event/arskonferens_2014
#övergränser

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera