Skip to main content

Genom Böneveckan manifesterar kyrkorna enhet

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 15:52 CET

En 16-sidig inspirationstidning har skickats ut till landets kyrkor inför Böneveckan för kristen enhet.

Varje år infaller ”Böneveckan för kristen enhet” 18–25 januari. På många orter går man över samfundsgränserna och håller gemensamma evenemang. Fokus ligger på bön och bibelläsning. Att kristna i 75 länder gör detta samtidigt ger en extra dimension.

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet. Just i år präglas materialet av reformationsminnet. Det har arbetats fram av en grupp på uppdrag av Tysklands kristna råd och temat de valt är Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val (Andra Korinthierbrevet 5:14–20).

Spänningen mellan kyrkorna har varit särskilt stark i Tyskland, reformationens hemland. Det präglar också materialets innehåll som tar upp den smärta som följt på kyrkosplittringen. Man vill se konflikterna, förstå dem och erbjuda steg till försoning. Fokus ligger även på den egna tron, precis som det gjorde under reformationen.

Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.

– Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i Böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Inför Böneveckan skickas ett material ut till landets församlingar med uppmaning att använda den gemensamma gudstjänstordningen, däribland en 16-sidig tidning. På webben finns extramaterial att ladda ner. I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Romersk-katolska kyrkan. Bibelns dag infaller söndagen den 22 januari och firas för att inspirera till ökad bibelläsning.

Runt om i landet sker många olika ekumeniska arrangemang under Böneveckan. Man går samman och har gemensamma bönemöten och gudstjänster. På vissa håll samverkar församlingar med de lokala biblioteken och gör bibelutställningar under veckan.

– Det viktigaste är att man faktiskt samlas till bön och bibelläsning på sin hemort. Det är ett viktigt steg mot synlig enhet och försoning. Det behöver inte vara så pretentiöst. En sak som är spännande är att kristna i många länder läser samma texter och ber samma böner i samma stund! Det ger en extra dimension, säger Karin Wiborn.

Fakta Böneveckan: 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Denna gång är det kristna i Tyskland som bidragit.

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.

Följ oss på:
Facebook
Twitter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera