Skip to main content

Nationell konferens om vård för papperslösa och asylsökande

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:12 CET

Den 26 november anordnar Sveriges Kristna Råd tillsammans med 35 andra organisationer en nationell konferens om vård för papperslösa. Syftet är att visa varför Sverige måste införa vård på lika villkor för alla.

Med Rätt till vård-konferensen sluter civilsamhället åter upp för vård för papperslösa och asylsökande. Arrangemanget hålls mot bakgrund av att det för närvarande pågår en offentlig utredning i frågan. Med konferensen vill arrangörerna klargöra att tillgång till vård och migrationspolitik är två vitt skilda områden.

– FN:s deklarationer innehåller just rätten till hälsa på lika villkor i en mycket vid bemärkelse, vilket Sverige skrivit under. Det är mänskliga rättigheter, inte medborgerliga. Att neka människor sjukvård för att få dem att lämna Sverige strider mot vad vi skrivit under och är skrämmande inhumant säger Anne Sjögren, sjuksköterska, Vård för papperslösa, Rosengrenska/Röda Korset.

Frågan om vård av papperslösa och asylsökande rymmer många dimensioner. Det finns människorättsliga aspekter, så väl som medicinsk-etiska och humanitära. Dessutom finns ett folkhälsoperspektiv på området. Sammansättningen av konferensens talare är tänkt att täcka alla dessa aspekter.

FN:s tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Paul Hunt ska tala över videolänk. Hans rapport "Mission to Sweden" från år 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat. när det gällde sjukvård för asylsökande och papperslösa. Detta blev startskottet för en bredare diskussion. Rätt till vård-konferensen tar utgångspunkt i och bygger vidare på Hunts rapport från 2006.

–  När civilsamhället sluter upp på det här sättet kan frågan inte ignoreras. Förhoppningen är att vi med konferensen lyckas klargöra att sjukvården inte skall sammanblandas med migrationspolitiken. Läkare och sjuksköterskor skall alltid ha sin patients bästa för ögonen. Inte i något annat sammanhang har vi en roll som till exempel domare eller polis. Det är en viktig fråga för ett samhälle säger Anne Sjögren, sjuksköterska, Vård för papperslösa, Rosengrenska/Röda Korset.

Konferensen äger rum den 26 november kl 09-17.

Plats: Sal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna 

Medverkande: Paul Hunt, Anders Björkman, Anne Sjögren, Henry Ascher, Gunilla Klingberg, Agneta Pleijel, Lennart Molin, Anna-Karin Eklund, Nathalie Simonnot, Ingemar Engström, Boris Pendic  och Thomas Flodin.

Moderator är Bengt Westerberg.

Fullständigt program och mer info finns på www.ratttillvard.se/program.html

För frågor, intervjuer eller liknande kontakta konferensens projektledare Martin Gerdin, martin.gerdin@ratttillvard.se, 070-853 95 98

Sverige är tillsammans med Österrike bland de sämsta i Europa på att ge vård till papperslösa, till och med länder som Italien och Spanien med ett större antal papperslösa än Sverige har generösare lagstiftning. För en bakgrund till frågan om vård för papperslösa i Sverige se http://www.vardforalla.se/files/vardforalla/Argument_ratt-till-vard.pdf

Samtliga arrangörer återfinns på www.ratttillvard.se/arrangorer.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera