This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ny generalsekreterare och ny direktor för ekumenisk teologi utsedda

Pressmeddelande -

Ny generalsekreterare och ny direktor för ekumenisk teologi utsedda

Vid torsdagens sammanträde har styrelsen för Sveriges Kristna Råd till ny generalsekreterare utsett Karin Wiborn. Karin Wiborn är sedan 1 januari 2003 missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och har under de senaste fyra åren ingått i SKR:s presidium. Hon var SKR:s ordförande under 2009.  Den nya generalsekreterarens tillträdesdatum har inte fastlagts utan kommer att beslutas senare, i samråd med hennes nuvarande arbetsgivare.

Karin Wiborn efterträder Sven-Bernhard Fast, som sedan början av mars är biskop i Visby stift av Svenska kyrkan. Lennart Molin fortsätter som tillförordnad generalsekreterare fram till Karin Wiborns tillträde.

Till ny direktor för ekumenisk teologi har styrelsen utsett Olle Kristensson, idag handläggare för ekumenik vid Sekretariatet för teologi och ekumenik på Svenska Kyrkans kansli i Uppsala. Inte heller när det gäller den nye direktorn är tillträdesdag ännu fastlagd.

För ytterligare information: Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare, 0706-353354, lennart.molin@skr.org

Ämnen

Taggar


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Presskontakt