Skip to main content

Två dagar efter valet: Sveriges Kristna Råd lanserar FRED – detta vill kyrkorna i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 21:22 CEST

Med ett seminarium och en ekumenisk fredsgudstjänst i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm lanserades på tisdagseftermiddagen dokumentet FRED – detta vill kyrkorna i Sverige. Dokumentet har tagits fram på uppdrag av Sveriges Kristna Råds styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans i Sverige vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen.

I seminariet presenterades dokumentet av Karin Wiborn från SKR:s presidium, varefter Maj Britt Theorin, Mehmet Kaplan och Alice Bah Kuhnke gav kommentarer och synpunkter. Det dryga 40-tal personer som fanns i publiken fick också tillfälle att ställa frågor och kommentera.

Maj Britt Theorin ville stärka kyrkornas självbild: ”Vad kyrkorna säger med tydlighet och kraft har betydelse politiskt”, sa hon bland annat. Mehmet Kaplan tackade för den inspiration dokumentet gett honom, en inspiration han också trodde kunde ge ringar-på-vattnet-effekter bland annat bland muslimer i Sverige. Alice Bah Kuhnke efterlyste ännu större tydlighet från kyrkorna; förtydliganden, radikalisering och kanalisering, eller som uttryckte det: ”Vi borde vara mindre mesiga”. Hon efterlyste också en plan för stegen efter att bra dokument lanseras; ”Vi har skrivit så många fina dokument, men sen då…”

Flera talare tog upp den aktuella situationen med ett nyinvalt riksdagsparti som grundar hela sitt program på ett vi-och-dom-tänkande och underströk hur viktiga kyrkornas röster – och handlande – blir nu, inte minst lokalt. Sofia Walan, projektsekreterare för Kyrkornas globala vecka, lyfte fram det goda fredsarbete som redan görs , till exempel inom SKR. Det ekumeniska  följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, Kyrkornas globala vecka som i år handlar om vapenhandel och har temat Skapelsefred byggs inte med vapen och Medföljarprojektet, som utbildat människor som vill finnas med som stöd för asylsökande och flyktingar i deras kontakter med myndigheter och andra delar av det svenska samhället.

Maj Britt Theorin citerade i sitt slutord Alva Myrdal, som sagt att det inte är människovärdigt att ge upp och utmanade till sist hela auditoriet att ställa sig själva frågan: Vad gör jag för freden?

För ytterligare information:
Maria Bäcklund, koordinator för Fredskulturprogrammet inom Sveriges Kristna Råd, maria.backlund@skr.org, 0734-343328,
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, sven-bernhard.fast@skr.org, 0706-691095.

På hemsidan www.skr.org/fred kan dokumentet laddas ner. Där finns också kringmaterial och länkar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy