Skip to main content

Blogg med Heidi Stensmyren: Arbete med stor variation

Blogginlägg   •   Feb 02, 2017 13:37 CET

Läkare har betecknats som kosmopoliter. Vi rör oss över landgränser och arbetar inom olika områden från klinik till företagande, från forskning till regulatoriska frågor och policyfrågor, med etiska frågeställningar, samverkan och avtalsfrågor. Så ser också mitt arbete som ordförande ut. Den här veckan har varit typisk i det avseendet.

Jag började i Sörmland där presidiet tillsammans med lokalföreningen träffade landstingsledningen - både majoritet, opposition och tjänstemän. Tillsammans hade vi bra diskussioner. Det var tydligt att vi alla ser ledarskapet som avgörande för bra och välfungerande vård. Verksamhetschefen behöver kunna ta det fulla ansvaret för verksamheten och självklart ha mandat, stöd och befogenheter till detta. Den som är chef behöver kunna ta det medicinska ansvaret och ge stöd i det professionella yrkesutövandet. Därför är det viktigt att läkare blir chefer.

Som experter på medicinska områden har vi mycket att bidra med i olika forum. Veckans möte med regeringens delegation Agenda2030 för hållbar utveckling var en sådan mötesplats. FN:s 17 hållbarhetsmål diskuterades och att läkares kunskap och arbete är mycket värdefullt.

I veckan deltog vi i Köpenhamn i möte med våra nordiska kolleger. Vi har ett mycket bra samarbete och god draghjälp av varandra, både i det internationella och det nationella arbetet. Agendan är alltid tajt så det var som vanligt "fly in, fly out" och "speed talking", från det att första delegaten anlände tills vi lämnade för att gå till våra olika gates.

Det var stort intresse för vår arbetstidsundersökning. Vi fick också bra respons på arbetet med att få fler läkare att bli chefer. I sammanhanget bör nämnas att Sverige är ett undantag som inte har några krav på att vissa ledande funktioner i sjukvården behöver innehas av någon med läkarkompetens.

Vårt arbete med att etablera ett samarbete med Kubas läkarorganisation, inom ramen för det av Sida finansierade Union to Union, intresserade också. På Kuba har vi etablerat kontakt med läkare och deras organisation och lyckats få upp frågan om att de ska kunna ansöka om medlemskap i World Medical Association och därigenom få en öppnare kontakt med kollegor internationellt.

Förhandlingsfrågor har upptagit en stor del av min tid. Även den här veckan samlades förhandlingsdelegationen. Läkarförbundet är bättre förberedd än tidigare och första träffen med vår motpart SKL har ägt rum. Förhandling är ett långsiktigt arbete. Här ingår att få fram en annan bild av läkares arbetssituation än den som ofta målas upp i medier. Vi lansera därför nu en egen hemsida "Trygg vård" där läkares egna berättelser, fakta om läkares arbetstider och ansvar ska läggas upp.


Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy