Skip to main content

​ Jag är mycket stolt över läkarkåren!

Blogginlägg   •   Okt 10, 2016 14:37 CEST

"Jag är "Svensk sjukvård behöver fler läkare som är medicinskt ansvariga." Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Läkare hamnar lätt i fokus, det är en följd av vårt stora yrkesansvar och den centrala roll vi har för svensk sjukvård. Frågar man allmänheten vem de önskar träffa så anger de läkaren. Som medicinskt ansvarig behöver läkaren ha ett avgörande inflytande för verksamheten och ledande beslutsfattare pekar ofta ut läkargruppen som avgörande för att driva sjukvård.

Läkare är också en av yrkesutövarna inom vården som media ofta granskar. Kombinationen högt anseende, höga yrkesetiska principer, stort ansvar för människan när den är sjuk, utsatt och svag gör att exempel på brister eller något som kan ifrågasätta vår moral är intressant. Den 31 maj i år lanserades LIFs databas med uppgifter om värdeöverföringar från läkemedelsföretag till läkare. Jag har varit tydlig med att allt från finansiering av kliniska studier till utbildningar ska redovisas öppet och transparant. Om Sverige ska fortsätta vara framgångsrika och bidra till medicinsk utveckling är samarbetet mellan läkarkåren och de forskande företagen oerhört viktig. Lika viktigt är det att läkare har tillgång till utbildning så att kåren är uppdaterad på de senaste rönen inom medicinsk utveckling.

En annan fråga där läkarkåren hamnar i blickfånget är bemanningen. Även här är det viktigt att vi tydligt beskriver hur verkligheten för kåren ser ut. Läkare är den grupp anställda som landstingen får flest arbetade timmar utav, vi arbetar mer än 40 timmar i veckan utöver jour och beredskap vilket gör att vi ligger över genomsnittet på arbetsmarknaden. Vi går nu hårdare ut mot felaktiga och polemiska utspel kring läkares arbetstider. Läkare ska ha moderna och schyssta arbetsvillkor och ska ersättas efter ansvar.

Till sist: Sjukvårdens resurser har osthyvlats hårt i många år. Trots kraftiga besparingar så ser läkarkåren till att de medicinska resultaten är mycket bra. Det gör läkarna genom att arbeta hårt och ta ett stort ansvar. Vi ska vara ödmjuka i vårt yrkesutövande men stolta över och veta vårt värde för det vi åstadkommer. Svensk sjukvård behöver fler läkare som är medicinskt ansvariga. Och ni ska ha rätt befogenheter och rätt ersättning för arbetet.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Kommentarer (2)

    Jag håller fullständigt med Stensmyrens grundbudskap i bloggen! Det är bra att vårt eget fack tydligt står upp för kårens betydelse både i vardagen på våra arbetsplatser och när det gäller den medicinska utvecklingen både i bredd och djup. Jag erhöll specialistkompetens i allmänmedicin 1989 och i företagshälsovård 2004. Därmed har jag tyvärr fått erfara hur naiva, tröga eller, ska jag säga, bekväma, vi läkare har varit när det gäller att bevaka maktpositionerna inom svensk sjukvård. Få läkare har varit villiga att ställa upp som verksamhetschefer eller medicinskt ansvariga. Fram till 80-90-talen bemannades chefspositionerna av läkare, men därefter skedde ett paradigmskifte, där Vårdförbundet agerade snabbt och snart var majoriteten av verksamhetscheferna i primärvården sjuksköterskor och, så småningom kunde vi finna ekonomer, jurister och tidigare försvarsanställda som sjukhusdirektörer eller landsdirektörer runt om i Sverige. Detta skedde i takt med att sjukvården skulle styras på samma sätt som stora tjänsteproducerande företag. Marknadstänket drog in som en prärieeld över sjukvårdssverige!
    Jag säger inte att alla läkare är lämpliga chefer. Inte heller säger jag att sjuksöterskor eller andra kompetenser inte är duktiga i ledningsrollen på personbasis. Nej, jag vill betona att läkarkåren frivilligt och utan att förstå konsekvenserna gav upp ledningspositionerna inom sjukvården! Istället skulle vi ha agerat snabbt, framför allt via våra fackliga kanaler, att vaska fram villiga och intresserade chefsämnen, som vi gemensamt kunde stötta på alla plan. Vi kunde ha startat egna chefsutbildningar, Vi kunde ha sett till att vi hade fackligt motiverade och kompetenta personer ända ut på kliniknivå. Alla andra kollegor kunde ha stöttat läkarchefen i beslut även om man, i detalj, vore av annan åsikt.

    - Ingalill Andersen - 2016-10-10 16:17 CEST

    Jag håller till stora delar med Heidi Stensmyren, samtidigt har sjukvården onekligen hyvlats enligt Ingalills kommentar. Vi har nu en barskrapad sjukvård, trots höga skatter med extremt tuffa arbetsvillkor för läkare, givet inkl andra yrkesgrupper. Troligen har vi inom läkarkåren ej kunnat påverka mer, men alla de Enorma satsningar på Nya Karolinska, olika byggnationer inom sjukhusen, kampanjer mm mm, skulle givet gå primärt till den befintliga vården. Trots Heidis entusiasm och energi, tror jag att det kommer att ta en extrem lång tid innan sjukvården kommer på fötter, läkare generellt tillhör bland de mer frustrerade grupperna, och har dessutom svårt att påverka sin arbetssituation med dagens organisationsmodeller. Blir ej lätt, fortsatt finns förutsättningarna för detta i övrigt mycket stimulerande yrke.

    - MK - 2016-10-11 10:43 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.