Skip to main content

Bra att långa visstidsanställningar slopas

Nyhet   •   Nov 11, 2016 18:09 CET

Regeringen vill ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. Nästan alla bestämmelser i den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen ska föras över. Möjligheter till långa visstidsanställningar för specialistläkare föreslås försvinna.
- Regeringen har lyssnat till Läkarförbundets krav om att slopa denna märkliga anställningsform, säger Heidi Stensmyren.

Till de allra viktigaste förslagen hör att bestämmelsen om den särskilda möjligheten till visstidsanställning av läkare med specialistkompetens i upp till sex år på vissa kliniker föreslås att utgå. Sådana visstidsanställningar är i dag möjliga på kliniker som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen, så kallade upplåtna enheter.

- Förslaget om att slopa arbetsgivarens möjligheter till långa visstidsanställningar ända upp till sex år är förstås en välkommen förbättring som Läkarförbundet framfört gentemot regeringen och nu fått gehör för. Huvudregeln på arbetsmarknaden i stort är ju tillsvidareanställning. Självklart ska den regeln gälla även specialistläkare på upplåtna enheter. Tillräckliga möjligheter till andra typer av visstidsanställningar finns också sedan tidigare reglerat i lagen, säger Heidi Stensmyren.

Ett av syftena med en ny hälso- och sjukvårdslag är att göra den mer pedagogisk och lättillgänglig. Den ska också bättre motsvara hälso- och sjukvårdens organisation. Dessutom ska den nya lagen underlätta framtida uppdateringar genom att detaljregleringar förs över till förordningar eller föreskrifter.

Ett fåtal nya bestämmelser tillkommer. Till exempel föreslår regeringen att det införs definitioner av centrala uttryck och begrepp, däribland huvudman och vårdgivare. Här återfinns också ett förtydligande om att landstinget och kommunen behåller sitt huvudmannaskap, även då uppgifter genom avtal överlämnas till någon annan.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy