Skip to main content

En stärkt primärvård för kontinuitet och tillgänglighet

Nyhet   •   Jan 31, 2018 17:07 CET

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Regeringen har i dag presenterat propositionen ”Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti” (3027/18:83). Propositionens huvudförslag är att stärka primärvården i arbetet för att bli första linjens sjukvård.

- Vi måste stärka kontinuiteten och öka tillgängligheten i vården, säger Heidi Stensmyren.

Propositionen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården där primärvården i realiteten ska bli den första linjen. Den långsiktiga strävan är att förflytta resurser från dagens sjukhustunga vård till en förstärkt primärvård. Grunden är en god och nära vård som utgår från patientens behov.

Det första av regeringens förslag är en förändring i Hälso- och sjukvårdslagen där det tydliggörs att vården kan ges nära befolkningen. Det andra är det tidigare kända förslaget om stärkt vårdgaranti där även annan legitimerad personal än läkare kan ge patienten en första bedömning.

- Vårdgarantin måste följas upp med en fast läkarkontakt, säger Heidi Stensmyren.

Läkarförbundet anser att primärvården behöver stärkas för bättre tillgänglighet och kontinuitet. Patienten behöver en fast läkare att lista sig hos. Ingen patient ska behöva möta otaliga läkare i vården. Därför är regeringens förslag om stärkt primärvård ett steg i rätt riktning.

Läkarförbundet vill se en nationell reform för primärvården som innefattar listning på läkare. Då får vi en god, nära och trygg vård som främjar tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy