Skip to main content

Idén om förenklade sjukintyg får inte haverera för att information och utbildning brister

Nyhet   •   Nov 30, 2016 15:02 CET

Läkarförbundet menar att vi nu behöver ett omtag i frågan och säkerställa så att Försäkringskassan och vårdgivaren tar ett ansvar för att utbilda läkarna så att de förenklade intygen används på rätt sätt, säger Ove Andersson, andre vice ordförande Sv

Läkarförbundet oroas över att arbetet med förenklade sjukintyg stannat av och menar att Försäkringskassan tillsammans med vården behöver ta ett omtag i frågan för att ge den ny skjuts i rätt riktning.

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har idag släppt en rapport där man kritiserar Försäkringskassans arbete med införandet av förenklade sjukintyg. ISF menar att bättre riskanalyser borde ha gjorts, och att man kunnat undvika delar av de problem som man mött under införandet.

-  Arbetet med att förenkla sjukskrivningsintygen har varit ett viktigt arbete för att lägga resurser på de patienter som har störst behov. Det är olyckligt om Försäkringskassan inte fortsätter arbetet med nya försök. Läkarförbundet menar att vi nu behöver ett omtag i frågan och säkerställa så att Försäkringskassan och vårdgivaren tar ett ansvar för att utbilda läkarna så att de förenklade intygen används på rätt sätt, säger Ove Andersson, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Två av tre patienter som blir sjukskrivna återgår till arbete utan behov av hjälp från arbetsgivare och Försäkringskassa. Läkarförbundet menar att intygshanteringen i sjukvården måste vara enkel för dessa patienter så att prioriteringar kan göras och mer resurser läggas på patienter med störst behov av vårdinsats. Alla sjukintyg ska dock vara tillräckliga för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut och för att arbetsgivaren ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar. Det är vad införandet av de förenklade sjukintygen handlat om.

-  Detta får nu inte leda till ytterligare byråkratisering av handläggningen där Försäkringskassan kräver lika mycket information i alla sjukskrivningsärenden, oavsett om den behövs eller inte. Vi måste backa, börja om och samverka för att skapa den effektivaste handläggningen och hjälpen till den som är sjukskriven. Utvecklingen gällande framtidens sjukintyg måste utgå från vårdens förutsättningar och behov, inte utifrån Försäkringskassans, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbundet.

Läkarförbundet menar att ett omtag är nödvändigt för att komma till rätta med att minska byråkratin i vården.

Läkaren behöver moderna IT-verktyg med beslutsstöd för enkla sjukskrivningar. Viktiga delar handlar om Försäkringskassans information, uppföljning och återkoppling till vårdgivaren. Vårdgivaren måste ta ansvar för att skapa verksamhetsnära förutsättningar för att läkare ska kunna hantera sjukskrivningsärenden med hög kvalitet. Det handlar bland annat om rutiner, tid, utrymme för kunskapsinhämtning och handledning samt god läkarbemanning. För läkares del är det viktigt att det därtill utvecklas bra kunskapsstöd och att digitaliseringen fortsätter. Därutöver behövs företagshälsovården ses över och byggas ut för att bättre kunna hantera rehabiliteringsprocessen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.