Skip to main content

​Införandet av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

Nyhet   •   Mar 19, 2020 09:01 CET

I sommar träder lagändringar som rör läkares legitimation och specialistutbildning i kraft. Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och regioner, SKR ber nu regeringen att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

– Läkarförbundet är positiva till införandet av den nya specialiseringstjänstgöringen där bastjänstgöringen blir en första inledande del. Däremot är tidpunkten inte optimal. Många av våra medlemmar befinner sig i en pressad situation till följd av covid-19 och behöver just nu fokusera på patienter och att minska smittspridningen. Att parallellt med detta införa ett nytt utbildningssystem för läkare är inte rimligt, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Sofia Rydgren Stale, ordförande utbildnings- och forskningsrådet och andre vice ordförande Läkarförbundet.

Läkarförbundet och SKR har skickat en begäran till regeringen om att skjuta fram datumet då förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ska träda i kraft.

Förändringarna är en anpassning till införandet av en ny sexårig läkarutbildning som startar hösten 2021. Ändringar i lagstiftning om läkares legitimation och specialiseringstjänstgöring ska dock träda i kraft redan 1 juli i år. De mer detaljerade regelverken i förordning och föreskrift som följer på lagändringarna är fortfarande inte klara vilket har skapat stor osäkerhet kring införandet.

– Lagförändringarna är positiva på längre sikt, men det finns inga tungt vägande skäl för att införa dem redan nu. I det läge vården befinner sig i nu med konsekvenserna av coronaviruset är det inte rimligt att läkarna ska lägga sitt fokus på anpassningar till nya regelverk, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– I den pressade situation som hälso- och sjukvården nu befinner sig i blir det svårt för regionerna att prioritera det arbete som krävs för att anpassa hälso- och sjukvårdsverksamheten till de nya regelverken för läkares specialisering. Det handlar bland annat om kompletterande utbildningsinsatser riktade till alla läkare som ska handleda BT-läkare och ST-läkare enligt den nya föreskriften, säger Heidi Stensmyren och Sofia Rydgren Stale,

Mot den bakgrunden skickar SKR och Läkarförbundet hemställan till regeringen om att skjuta på införandet av lagändringarna till den 1 januari 2021, allt för att möjliggöra ett ordnat införande.

Ja, jag vill läsa mer om vad bastjänstgöring innebär

Ja, jag vill läsa mer om "Hemställan från SKR och Läkarförbundet till regeringen om förskjutet ikraftträdande av lagändringar" på SKRs webbplats

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.