Skip to main content

Läkarförbundet kräver förbättrad arbetsmiljö

Nyhet   •   Feb 06, 2017 16:36 CET

Möjligheterna att delta i arbetet nattetid varierar i olika faser av arbetslivet. I årets avtalsrörelse kräver därför Läkarförbundet att äldre läkare ska kunna begära befrielse från jourarbete. Arbetsvillkoren behöver vara mer flexibla och anpassas efter individuella förutsättningar. Det kan gälla exempelvis vid graviditet, vid föräldraskap eller för äldre läkare senare i karriären. Gravida läkare ska på egen begäran ha rätt till befrielse från jourtjänst kvällar, nätter och helger när bemanningen är låg och arbetsbelastningen hög.

– Våra medlemmar vittnar om att arbetsbördan har ökat och om högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet. Många gånger finns det för små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. Detta leder till en allt mer pressad arbetsmiljö där risken för läkarnas egen ohälsa ökar, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön. Flera åtgärder behöver diskuteras och nya lösningar behöver tas fram för att läkare ska orka arbeta ett längre arbetsliv. Samtliga lokala läkarföreningar samverkar därför med arbetsgivaren regionalt med målet att förbättra arbetsmiljön för läkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera