Skip to main content

Läkares jour ger mycket vård billigt

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 09:00 CET

– PwC:s detaljerade kartläggning visar att systemet med jour och beredskap är effektivt och hushållar väl med de begränsade resurser som står till buds, säger Heidi Stensmyren.

Läkares arbete under jour och beredskap ger mycket och avancerad vård för pengarna – dygnet runt. Det visar kartläggningen Läkares arbetstider som presenteras i dag. Jour och beredskap gör att specialister, även inom smala subspecialiteter, snabbt kan kallas in när patienter behöver det.


På Läkarförbundets uppdrag har konsultföretaget PwC undersökt om läkares arbetstider stödjer kraven på en kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård. Resultatet är entydigt. Jouravtalet är en billig och flexibel lösning för arbetsgivare så att de kan anpassa sin bemanning utifrån patienternas behov, dygnet runt. Jouravtalet ger helt enkelt mycket och avancerad vård för pengarna. Det gäller på både stora och små kliniker.

PwC:s studie visar att läkare som grupp arbetar mer än normalarbetstiden på 40-timmar i veckan, även efter uttag av kompensationsledighet (41,1 timmar). För arbetsgivaren är systemet därmed ekonomiskt gynnsamt med stora möjligheter till en flexibel användning av tillgängliga personalresurser.

– Kartläggningen visar att om arbetsgivaren vill utöka verksamheten genom att sänka läkares veckoarbetstid och förlägga denna mer utspritt över dygnet skulle fler läkare behöva anställas. De arbetar ju redan mer än normal arbetstidvecka. Ett alternativt arbetstidssystem skulle leda till arbetstidsförkortning med cirka 10 procent. Dagens system ger alltså fler arbetade timmar än vad olika skiftarbeten skulle innebära, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Ett treskiftssystem med ordinarie arbetstid kontinuerligt under kvällar, nätter och helger skulle innebära att en heltidsanställning på 40 timmar i veckan skulle behöva minskas till 36 timmar och 20 minuter. Det leder till ökat uttag av kvalificerad övertid och/eller behov av nyanställningar, i synnerhet på jourintensiva kliniker. Kostnaderna skulle öka dramatiskt. Mindre akutsjukhus runt om i landet skulle också få stora bemanningsproblem om jour och beredskap försvann.

Likaså visar kartläggningen att arbetsgivarna förlägger uttag av jourkompensation anpassat efter verksamheternas behov. Systemet fungerar som ett ”dragspel” när det gäller under- och överbemanning. Genom att arbetsgivaren kan styra uttaget av kompensationen av tid eller ersättning går det lättare att hantera tillfälliga dalar och toppar i bemanningen.

– Läkarförbundet strävar efter att få ut maximalt med sjukvård av offentliga medel. PwC:s detaljerade kartläggning visar att systemet med jour och beredskap är effektivt och hushållar väl med de begränsade resurser som står till buds, säger Heidi Stensmyren.

Ladda ner Läkares arbetstid på www.slf.se

Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, heidi.stensmyren@slf.se
070-590 70 33

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.