Skip to main content

​Pressinbjudan: Så underlättar vi återgång i arbete

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 09:54 CET

Så underlättar vi återgång i arbete

Välkommen!

Datum: 13 november

Tid: 09:30 - 16:45

Plats: City Conference Center, Barnhusgatan 12 - 14 i Stockholm

Innehåll: Hur bedömer olika aktörer arbetsförmåga? Hur samarbetar vården, arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen med flera bättre kring den sjukskrivna? Hur skulle vi vilja att det fungerade? Den 13 november hålls en nationell konferens på temat som lockar deltagare från hela landet. 

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, och avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in dig som är chef, strateg, utvecklare eller annan nyckelperson vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, andra berörda myndigheter och organisationer samt arbetsgivare i Sverige, till en konferens om sjukskrivning och rehabilitering. Konferensen Återgång i arbete vid sjukskrivning erbjuder en mötesplats för samtal och diskussioner om samverkan inom sjukskrivning och rehabilitering. Konferensen ger också möjlighet att ta del av aktuell forskning, erfarenheter och goda exempel för att få förståelse för vad försäkringsmedicin kan innebära i praktiken.

För mer information kontakta: Anna Östbom, anna.ostbom@skl.se, tfn 08-452 76 96, Anna Martinmäki, anna.martinmaki@forsakringskassan.se, tfn 010-116 91 98, Eva Stina Lönngren, utredare, IT, medicinteknik, sjukförsäkringar, RLIM, tfn: 070-790 34 41 evastina.lonngren@slf.se

Läs hela programmet

PROGRAM
09.30-09.45 Välkommen Moderator Helén Lundkvist Nymansson, SKL, hälsar välkommen och informerar om dagen. Så här fungerar samverkan hos oss och så här skulle vi vilja att det fungerade.

09.45-10.30 Hur får vi ett hållbart inkluderande arbetsliv och en stabil sjukfrånvaro? Hur lyckas vi få till ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv, med låg och stabil sjukfrånvaro? Vad behöver hända/göras utifrån de olika aktörernas ansvar och roller? Hur ser systemförutsättningarna ut? Vad säger forskningen? Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet.
10.30-11.00 Försäkringsmedicin - Vad är det och vad innebär begreppet för olika aktörer? Aktörerna inom det försäkringsmedicinska området har skilda roller och olika ansvar, vilket gör det till ett komplext område. Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, har tagit fram en definition av vad försäkringsmedicin innebär. Kan definitionen tydliggöra och underlätta arbetet och samverkan? Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund, Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig, SKL, Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan, Tina Eriksson, socialförsäkringsexpert arbetsgivarfrågor, SKL samt Maria Kindahl, direktör, Arbetsförmedlingen.
11.00-11.15 Förflyttning
11.15-13:45 Parallella seminarier i två omgångar

1. Arbetsförmågebedömning i teori och praktik – utmaningar ur de olika aktörernas perspektiv

2. Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården?

3. Är vi på väg mot ett intygssamhälle – vilken information behövs egentligen?

4. Att ta tillvara arbetsförmåga hos personer med funktionsnedsättning

5. Rehabiliteringskoordinatorn gör utvecklad samverkan mellan primärvård, arbetsgivare och Försäkringskassan möjlig – Vad kommer den nya lagen om koordineringsinsatser att innebära för samverkan?

6. Investering för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro

7. Med rätt stöd går det att få tillbaka personer i arbete vid psykisk sjukdom eller långvarig smärta

8. Förutsättningarna för en låg och stabil sjukfrånvaro

9. Samordningsuppdraget – vad var det som hände? Hur ser vägen ut framöver?

10. Det försäkringsmedicinska området i Norden


12.00-13.00 Lunch


13.45-14.00 Förflyttning
14.00-14.45 Att leda och styra för samverkan utifrån individens perspektiv Samverkan mellan olika aktörer och aktörsgrupper behövs för att individen ska få stöd kring rehabilitering och arbetsåtergång. En förutsättning för fruktbar samverkan är tillit mellan aktörerna. Hur kan ledning och styrning utvecklas för att uppnå tillit i relationerna? Vad kan vi lära oss från forskningen? Erica Falkenström, fil dr i pedagogik, forskare och författare, Stockholms universitet Ansvarig 
14.45-15.45 15.35-15.45 Fika och rundabordssamtal om samverkan Förflyttning
15.45-16.45 Samtal om pågående översyn av sjukförsäkringen Claes Jansson, utredare för bland annat normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga och Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet. 


16.45-17:00 Moderator sammanfattar konferensen
17.00 Avslutande mingel

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.