Skip to main content

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen - Årets Marknadsförening

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 12:40 CEST

Sveriges Marknadsförbund är paraplyorganisation för landets 30 marknadsföreningar och utmärkelsen Årets Marknadsförening ges för att lyfta fram betydelsen av framgångsrika och aktiva föreningar. 

- Det är oerhört kul att vi fått det här priset. Det är ett kvitto på att vi arbetat hårt och framgångsrikt, både i styrelsen och med våra över 1400 aktiva medlemmar, säger Hans Nelson, ordf för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen. Vi har haft en rejäl medlemsökning inom de 10 olika kommuner som ryms hos oss och vår satsning på nätverkande i form av frukostklubb, seminarier, fester och galamiddagar har uppenbarligen uppskattats.

- Marknadsföreningen har lyckats öka farten ännu mer och bli den naturliga och populära samlingsplatsen för näringslivet i Helsingborgsregionen. Det är verkligen starkt och imponerande, säger Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund.

Juryns motivering:

Att gasa från maxläge är ett konststycke. Att lyckas få ett än starkare grepp som en av regionens viktigaste näringlivsaktörer är en bragd. Detta tillsammans är ett mästerverk.


Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen har fått ett hedersomnämnande och juryns motivering lyder:

En synnerligen stabil förening  med god ekonomi och ett imponerande stort antal samarbetspartners. En speciell eloge också till föreningen för sitt arbete med förbundets och föreningarnas gemensamma projekt Tendensveckan. Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen är verkligen en förening att räkna med!

- Vi har verkligen haft ett fantastiskt år, säger Tomas Forsgren, ordf för Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen. Bl a med den serie föredrag vi arrangerat och vårt samarbete med våra företagssponsorer.

För ytterligare infomation kontakta, Jan Fager, vd Sveriges Marknadsförbund, tel 08-21 58 63, 0703-92 34 44 eller Michael Fuchs, tel 08-21 58 63.

Sveriges Marknadsförbund är en intresseorganisation som arbetar för effektiv och etisk marknadsföring. Förbundet bevakar allt från internationella trender till svensk lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar spännande forskning, förmedlar viktiga erfarenheter och bildar opinion. Marknadsförbundet är även remissinstans i lagstiftningsfrågor samt deltar i samordningen av marknadsekonomutbildningen i Sverige och EU. I Sveriges Marknadsförbund finns idag ca 900 företagsmedlemmar och 30 lokala marknadsföreningar med ca 8000 medlemmar.www.svemarknad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy