Skip to main content

Bra med grundlig utvärdering av kommunaliseringsreformen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 10:45 CEST

- Jag välkomnar den här utredningen. Skolan är så viktig att vi måste våga utvärdera tidigare fattade beslut och genomförda insatser. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds nye ordförande Matz Nilsson regeringens direktiv till utredning av kommunaliseringens effekter. En grundlig och opartisk utvärdering kan förhoppningsvis bidra till att belägga fakta och avliva en hel del myter, fortsätter Matz Nilsson. Men vi måste komma vidare i den här frågan. Dagens elever är inte betjänta av att vi fastnar i en diskussion om vad som egentligen hände 1991.

Utredningen av kommunaliseringens effekter för det svenska utbildningsväsendet har varit på gång en längre tid och ska inriktas på att studera förändringar på likvärdigheten, elevresultaten, läraryrkets status samt skolledarnas arbetssituation. Till utredare utsågs Leif Lewin, statsvetare och tidigare professor vid Uppsala universitet. Utredaren ska överlämna sina slutsatser till regeringen i januari 2014.

Huvudmannaskapet är en underordnad fråga enligt Sveriges Skolledarförbund. Det som verkligen har betydelse för elevernas resultat och Sveriges framtid är det arbete som dagligen sker i klassrummen, den styrning och ledning som skolledarna utövar och, inte minst, det ansvar som ledningen av kommuner och fristående skolor tar för resultaten.

- Min förhoppning är att utredarens analys ska användas för att lägga grunden till framtidens skola. Den skola som vi alla vill ha och som det behövs gemensamma krafter för att skapa. De ettagluttare som började skolan i veckan ska kunna lita på att alla vi som arbetar i och med skolan har deras bästa för ögonen, avslutar Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.