Skip to main content

Ge rektor samma förutsättningar som chefer inom näringslivet!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:14 CET

Rektors ledarskap behöver utvecklas för att eleverna ska nå målen, slår Skolinspektionen fast i en rapport som publiceras idag.  Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund kommenterar.

- Jag tror att skolinspektionens bild stämmer överens med verkligheten på många skolor. Att det pedagogiska ledarskapet brister är säkert korrekt. Men jag efterlyser samtidigt en analys om orsakerna och vad man kan göra åt det. Och vem som ska göra det.

- Jag ifrågasätter inte rapportens innehåll, men jag efterlyser även positiva bilder av rektors ledarskap. Många skolor har skickliga rektorer och alla skolor har starka sidor, säger Lars Flodin. Bilden måste balanseras. Man kan inte granska och bara presentera listor på brister och tillkortakommanden. 

Ledningen för förbundet har i ett möte med inspektionens ledning redan efter vårens rapport om kvalitetsarbetet i skolan, pekat på den ensidigt negativa bild av skolan som kommer fram i inspektionens rapporter.

Lars Flodin saknar i den nya rapporten en vidare analys av det pedagogiska ledarskapet och, framför allt, villkoren för det.
-  Vad kan vi göra och vem ska göra det? Självklart är rektor en nyckelperson i sammanhanget, men det handlar lika mycket om vilka förutsättningar rektor har i sitt jobb. Det borde också belysas i rapporten, säger han.

Det behövs fler skolledare – idag är, menar Lars Flodin, ledningsorganisationen på många skolor anorektisk i förhållandet till omfattning och komplexitet i verksamheten. Särskilt om man jämför med näringslivet. Skolledarnas anställningsvillkor måste förbättras och jobbet bli mer attraktivt.

Rapporten beskriver skolledarjobbet enbart utifrån de statliga styrdokumenten, men en skolledare har också en mängd andra uppgifter från huvudmannens sida, liksom tvingande lagstiftning som kommunallag, arbetsmiljölag och förvaltningslag som i hög grad påverkar arbetssituationen, säger Lars Flodin.
- En inspektion av det här slaget blir ensidig och missvisande om man inte samtidigt  beskriver hela bilden.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera