Skip to main content

Glädjande satsning på skolans ledning!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:50 CEST


Publicerad 2010-10-12 kl 14:50

– Regeringen presenterar många bra satsningar på skolan, säger Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till Regeringens budgetproposition. Det är bra att stimulera tidiga insatser för att höja måluppfyllelsen och att satsa på höjd lärarkompetens och fler utbildningsplatser på vuxenutbildningen. Det är också positivt att regeringen lyfter frågan om skolan som arbetsplats. Den måste vara tillräckligt attraktiv så att duktiga studenter väljer att bli lärare, och så småningom skolledare.

– I budgetpropositionen betonar man skolledarnas betydelse för elevernas resultat och pekar på vikten av att rektorer är aktiva pedagogiska ledare. Det är välkommet med en extra satsning på ledarskapsutbildning för rektorer, säger Lars Flodin. Men det är också viktigt att skolledarna har sådana förutsättningar att de kan vara närvarande ledare för sina lärare. I dagsläget har rektorer i allmänhet alldeles för många direkt underställda medarbetare för att det ska vara möjligt att utnyttja deras potential som ledare fullt ut.

Sveriges Skolledarförbund har ställt sig positivt till en utvärdering av det nuvarande styrsystemet för skolan men tycker att det är bra att regeringen markerar att någon förändring av huvudmannaskapet inte kommer att äga rum den här mandatperioden.

– Det har varit en reformintensiv period och nu måste vi som arbetar i skolan få ägna våra krafter åt att genomföra det som redan är beslutat. Skolan behöver tid för att säkerställa att de nya reformerna får genomslag i styrningen och planeringen av undervisningen och kvalitetsarbetet, säger Lars Flodin.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera