Skip to main content

Karlskrona kommun vill göra rektor till syndabock

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 12:30 CEST

-  Jag ställer mig frågande till Karlskrona kommuns sätt att hantera ärendet med den berörda skolans rektor. Enligt de uppgifter som framkommit i media har rektorn inte gjort något formellt fel men hängs ändå ut som ansvarig för att socialtjänsten inte ingrep i ärendet.

-  Här krävs en större tydlighet om var gränserna mellan socialtjänstens myndighetsansvar och skolan ansvar går.

Så säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till uppgifter i media att en rektor stängts av från sin tjänst i Karlskrona.

-  Ärendet är av stor principiell betydelse för oss skolledare. Som rektor behöver man stöd och riktlinjer från arbetsgivaren så att man kan känna dig säker på att man gör rätt utifrån den reglering som finns och det ansvar man har. 

-  Det framstår som om Karlskrona kommun i första hand vill hitta en syndabock och har valt ut rektorn. Det känns inte bra, avslutar Matz Nilsson. 


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera