Skip to main content

Moderaterna saknar en vision för skolans styrning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:59 CET

- Moderaternas besked om nollvision för skolan är bra.
Skolan behöver lyftas fram som den grundsten den faktiskt är för hela
samhällets utveckling och välstånd. Men hur tänker sig moderaterna att visionerna
ska bli verkliget om det saknas en hållbar ledarstruktur för att genomföra
förändringarna?

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges
Skolledarförbund, Moderaternas förslag till ny skolpolitik för den kommande
perioden.

- All forskning visar att ökade resurser inte ger någon
vidare utdelning om man inte samtidigt använder tillskottet så att man kan
arbeta effektivare än förut. Och för att kunna göra det behövs styrning och
ledning. Skapar man inte förutsättningar för skolledningen att fokusera på den
pedagogiska ledningen av skolan riskerar reformerna att bli slag i luften.

Moderaterna presenterar idag sitt nya skolpolitiska program.
Förslaget innehåller en rad förslag som syftar till att förbättra elevernas
kunskaper, stärka likvärdigheten, höja läraryrkets status, öka tryggheten för
eleverna och stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad. Sveriges
Skolledarförbund delar till stora delar den ambition som genomsyrar förslagen.
De fem utmaningar som presenteras är välkända för varje aktiv skolledare.
Förbundet delar dock inte alltid synen på vilka lösningar som är de bästa för
att komma till rätta med problemen.

- Det finns en övertro på att ändringar på systemnivå ska
lösa alla problem. Forskningen visar att det snarare är förbättringar i de
vardagliga mötena mellan elever och lärare som driver utvecklingen framåt,
säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund ifrågasätter också idén på en
stärkt Skolinspektion som ska genomföra sina granskningar oanmälda. Den formen
av mer polisiär verksamhet strider mot skolans kärnvärden och leder inte till
långsiktig utveckling utan snarare till rädsla och anpassning.

- Men avsaknaden av en vision för hur moderaterna vill
utveckla skolans ledning och styrning är det mest anmärkningsvärda, säger Matz
Nilsson. Förslagen kring att stärka rektorers självständighet är bra, men inte
tillräckligt. Rektorer är inga öar utan verkar i ett sammanhang som påverkar
deras möjligheter att bli framgångsrika. Vi behöver mer av samverkan kring
skolan. För elevernas skull.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy