Skip to main content

Nu tar Sveriges Skolledarförbund initiativ till en ansvarskonferens om framtidens skola

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:40 CET

- Vi måste ta de svenska resultaten i Pisamätningen på allvar. Nu gäller det att se hur resultatutvecklingen kan bli bättre. Vi vill ta vårt ansvar och jag kommer inom de närmaste dagarna bjuda in skolans aktörer till en ”ansvarskonferens” i början av nästa år. Nu måste vi blicka framåt.

Sveriges Skolledarförbund tar nu ett initiativ till en konferens som handlar om hur utvecklingsarbetet kan stärkas i skolan. Kraften i arbetet finns hos lärare och skolledare.

- Det är dags att börja lita på att skolledarna kan ändra utvecklingen för svensk skola, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Han kommer att samla Sveriges viktigaste aktörer i skolvärlden för att belysa och debattera hur ledningen av svensk skola – både på nationell och på lokal nivå – kan bli bättre.

- Det är naturligtvis viktigt att vara självkritisk och se på vårt eget arbete. Men det ännu viktigaste nu är att se framåt, samlas över politiska parti-, block- och organisationsgränser och tillsammans se vad vi kan göra.

- Vi måste ta tillvara de resurser som finns här och nu. Förändringsarbetet kan inte vänta, säger Matz Nilsson.

- Sveriges Skolledarförbund är den samlade rösten för Sveriges skolledare. Nu tar vi den uppgiften ett steg vidare.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera