Skip to main content

Ny bok om ledarskapet i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:53 CET

Hur står det till med ledarskapet i skolan? Klarar rektorerna av sitt uppdrag? Har de rätt förutsättningar? Vilken är kärnan i skolledarrollen? Vilka utmaningar behöver en framgångsrik skolledare anta? Hur har rektorsrollen och förväntningarna på skolans ledare utvecklats sedan 1990-talet?

I Anmärkningsvärt om ledarskapet i skolan får du genom några personliga betraktelser svar på dessa och en lång rad andra frågor, från ett antal erfarna skolledare och experter på skolledarskap.

Boken syftar till att på ett lättillgängligt sätt stimulera och inspirera till samtal om ett av de viktigaste samhällsuppdragen i vår tid. Sist i boken finns förslag på frågor som kan hjälpa till att starta detta samtal.

Den vänder sig till alla skolintresserade i Sverige, men särskilt till blivande och verksamma rektorer och deras huvudmän.

Bokens författare har gedigen erfarenhet av ledarskapet i skolan och de bidrar alla utifrån sina egna utgångspunkter.

Lotta Kårlind (lotta@lottak.se) är enhetschef på Skolinspektionen i Lund. Hon har en bakgrund som gymnasielärare, skolledare och undervisningsråd och har också varit chef för den statliga rektorsutbildningen i Malmö.

Hans Jansson (hans.jansson@minervaskolan.se) är skolchef och tidigare rektor för Minervaskolan, en friskola i Umeå som omfattar grundskola och gymnasium. Skolan omfattar idag ca 560 elever i grundskolan och 600 elever i gymnasieskolan.

Tomas Johansson (tomas.johansson@lks-gy.org) är förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Landskrona stad samt utbildningsdirektör för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund, två förvaltningar med ca 1500 anställda. Han var 1996-2000 ordförande för Lärarnas Riksförbund och 2003-2006 ordförande för Friskolornas riksförbund.

Gunilla O. Wahlström (gunilla.o.wahlström@comhem.se) är pedagog och välkänd författare till en rad böcker, de mest spridda är ”Gruppen som grogrund” och ”Kirre”. Hon arbetar som föreläsare och konsult, numera oftast i rollen som handledare av pedagoger och ledare.

Lars Flodin (lars.flodin@skolledarna.se) är sedan 2006 ordförande för Sveriges Skolledarförbund, en organisation med drygt 7000 medlemmar. Förbundet arbetar för att utveckla förskola och skola för barns och elevers bästa och förbättra villkoren för landets skolledare under devisen ”Skolledaren – Sveriges viktigaste chef”. Tidigare har Lars Flodin varit verksam som lärare, rektor och förvaltningschef.

Sven Magnusson (sven.magnusson@halleberg.se) är sedan 18 år tillbaka rektor för den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile, i Uddevalla kommun. Han är också vice ordförande i Kristna Friskolerådet.

Elsa Mattia (elsa.mattia@malmo.se) är områdeschef i stadsdel Centrum i Malmö stad, vilket innebär ansvar för fyra skolor med 1000 elever och femton förskolor med 700 barn. Hon kom till Sverige 1980 från Argentina som politisk flykting. Hon har varit verksam som förskollärare, föreståndare och rektor sedan 1986.

Barbro Anderberg (barbro.anderberg@malmo.com) var under åren 1992 – 2005 rektor för Malmö Borgarskola, en gymnasieskola med ca 1300 elever. Under den perioden belönades hon flera gånger för sitt framgångsrika ledarskap. Tidigare var hon verksam som biträdande rektor och som lärare i ekonomiska ämnen. På den privata marknaden var hon projektledare på ett bokförlag i tio år.

Thomas Sewerin (thomas@tsewab.se) arbetar som fristående ledarskapskonsult och handledare och har en mångårig erfarenhet från företag och organisationer i Sverige och utomlands. Han är författare till flera böcker, bland andra Teams, leadership and coaching på Tertulia books.

Bokens förord är författat av Lars Berglund, ledarskapskonsult och redaktör i Tertulia books.
För frågor och kommentarer går det bra att kontakta de enskilda skribenterna via mail eller Tertulia books på info@tertuliabooks.se eller 070-791 48 08.

Boken har producerats med stöd av Sveriges skolledarförbund.

Förlag: Tertulia books
Illustrationer: Inga
Antal sidor: 142
Pris: 149:- exkl 6% moms och porto.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy