Skip to main content

Rätt att ge Lundsberg verksamhetsförbud

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 14:57 CEST

-  För att kunna garantera elevernas trygghet och säkerhet var det nödvändigt att vidta dramatiska åtgärder gentemot Lundsbergs skola. Sveriges Skolledarförbund stöder därför Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud i avvaktan på den vidare utredningen.

-  Varje skola oavsett skolform måste kunna säkerställa elevernas trygghet under skoltiden. Med utgångspunkt i vår yrkesetiska kod vill jag starkt betona vikten av att all personal ständigt arbetar med värdegrundsfrågorna så att ingen elev behöver känna rädsla eller otrygghet under sin studietid, säger förbundsordförande Matz Nilsson. 

Vid frågor, kontakta Matz Nilsson, 070-332 53 99.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy