This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Regeringen utreder styrning av gymnasieskolan - staten bör ta större ansvar

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson välkomnar regeringens besked om en översyn av gymnasieskolans dimensionering och finansiering.

- Jag delar den problembild som regeringen formulerar, säger han. Våra medlemmar vittnar om att det inte fungerar bra idag. Och det är för yrkesutbildningarna som problemen blir tydligast.

- Jag anser att staten behöver ta en mer aktiv roll för att styra och stärka systemet, säger Matz Nilsson.

Utredningen ska också se över om det behövs tas ökad hänsyn till elevers olika behov i finansieringen. I dagsläget gäller mer eller mindre samma finansiering oavsett elevernas bakgrund. Andra utredningar har också lagt förslag om större tillgång till särskilt stöd i gymnasieskolan, något som ytterligare ökar kostnaderna för vissa skolor.

- Jag ser positivt på en sådan förändring. Vi behöver hitta vägar som minskar skillnader mellan skolor.

- Många ungdomar vill gå yrkesutbildningar och dessa förändringar kommer att leda till att fler söker. Men vi behöver också ha en bättre fungerande studie- och yrkesutbildning som kan hjälpa eleverna redan under grundskoletiden, säger Matz Nilsson.

Related links

Ämnen

Taggar


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Presskontakt