Skip to main content

Rektorer och lärare struntar inte alls i mobbning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 15:44 CET

I en debattartikel i DN den 16 februari om mobbning är det lätt att få uppfattningen att rektorer och lärare inte bryr sig om elever som mobbas i skolan. Artikelförfattarna säger att ”…att döma av de fall vi har granskat, finns det i bästa fall en nonchalerande attityd hos vissa lärare och rektorer och i värsta fall ett konsekvent förnekande av problemen”.Sveriges Skolledarförbund har god kännedom om vilka ansträngningar landets skolledare lägger ner för att skapa en sund skolmiljö för eleverna och reagerar starkt mot den ensidiga bild artikelförfattarna målar upp. Artikeln svartmålar svensk skola och förmedlar en vrångbild av dess skolledare. Skolledare är inte passiva och står bredvid och låter eleverna trakassera varandra eller struntar i att barn mår dåligt. Tvärtom arbetar man målmedvetet och engagerat för elevernas bästa och lyckas i de allra flesta fall bra trots för stora personalgrupper och ibland utan stöd i form av skolpsykologer och kuratorer.Artikelförfattarnas slutsatser är alltför långtgående och kategoriska för att stå oemotsagda. Antalet granskade fall är mycket litet och slutsatserna högst tveksamma. Därtill är det endast anmälarnas syn på det inträffade som granskas och bedöms. Rektorer och lärare har uppenbarligen inte fått möjlighet att ge sin syn på saken i de aktuella fallen. Vilka insatser – med eller utan anmälarnas kännedom – har de gjort? Och vad har Skolverkets tillsyn givit för resultat och vilka åtgärder har det lett till?Skolan är Sveriges största arbetsplats. Om man betänker det faktum att det finns 1,2 miljoner elever och 200 000 lärare och skolledare i Sverige och alla möten och samlevnadssituationer detta innebär varje dag, vecka, månad och år i skolan, är det förståeligt att det blir svårigheter och problem på en del håll.Det är sannolikt så att skolans personal kan bli ännu bättre på att upptäcka och förebygga trakasserier, men att rektorerna nonchalerar eller avsiktligt struntar i elever som far illa, som artikelförfattarna hävdar, är att grovt nedvärdera och underskatta en hel yrkeskår.

Lars Flodin

Förbundsordförande

Sveriges Skolledarförbund


För mer information kontakta förbundsordförande Lars Flodin, 0709-67 62 03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.