Skip to main content

Skolans resultat och likvärdighet den viktigaste frågan för ny regering

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 11:04 CEST

- Den absolut centralaste frågan nu handlar om skolans resultat och likvärdighet. Därför måste nu landets politiska ledning ta den kunskap vi har om vilka olika behov som finns hos olika skolor och huvudmän på allvar, och satsa på långsiktiga och hållbara lösningar.

I en kommentar till valutgången 2014 slår Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson fast att frågan om likvärdighet och resultat är den fortsatt viktigaste frågan för svensk skola och för Sveriges skolledare.

- Analysen av de svenska Pisa-resultaten ger också stöd för vår uppfattning att det som är viktigare än mindre klasser, är att där behoven är som störst, satsa på lärarna, och självklart också på skolledarna.

- Det är nu dags för valets segrare att leverera, avslutar Matz Nilsson och sträcker samtidigt ut handen till ett samarbete för en bättre resultatutveckling.

- Vi vill vara med och diskutera och utforma förutsättningarna för Sveriges viktigaste chefer.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy