Skip to main content

Skolledarnas ordförande Lars Flodin: SVENSKA SKOLAN INTE LIKVÄRDIG

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:02 CEST

Skolledarnas ordförande Lars Flodin: SVENSKA SKOLAN INTE LIKVÄRDIG
Lotteri var man råkar bo om det satsas på din skola

- Idag är den svenska skolan inte likvärdig för alla elever. Det beror på att kommunerna satsar olika mycket på sina skolor. Det är ett lotteri var man råkar bo och hur mycket som satsas på skolan i just den egna kommunen. I de tre sämsta kommunerna har rektor 83 lärare att ansvara för. I de tre bästa kommunerna har rektor arbetsledaransvaret för 10 stycken lärare.

- Skillnaderna är också stora när det gäller kvaliteten på läromedel. Det skiljer många tusental kronor som satsas per elev mellan kommunerna i norr och söder, mellan öst och väst i vårt land.

Det säger Sveriges skolledarförbunds ordförande Lars Flodin som i ett debattinlägg dagens SVD visar att kommunerna har ett stort ansvar för bristerna i dagens skola.


- Självklart är goda studieresultat inte enbart en fråga om pengar. Men nog vill man hellre vara elev i en skola och anställd i en kommun, där ansvariga politiker visar att kunskaper, utbildning och elevers sociala välbefinnande prioriteras och räknas som en investering i framtiden, menar Lars Flodin.Grundskola 2005. Källa: Skolverkets jämförelsetal/ SCB-statistik. Genomsnittliga värden.
Totalkostnad/elev Elevvård/elev Läromedel/elev
Riket 70 800 kr 1 610 kr 2 800 kr
Tre bästa 95 367 kr 2 190 kr 3 500 kr
Tre sämsta 58 933 kr 1 100 kr 1 700 kr


Personaltäthet Antal lärare/100 elever Antal lärare per rektor
(andra personalgrupper tillkommer!)
Riket 8,3 heltidstjänster 22 heltidstjänster
Tre bästa 12,0 " 10 "
Tre sämsta 6,9 " 83 "För mer information, kontakta förbundsordförande Lars Flodin, 0709-67 62 03.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till SACO. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.

VASAGATAN 48 i BOX 3266 i 103 65 STOCKHOLM i TEL: 08-567 062 00 i FAX: 08-567 062 99
INFO@SKOLLEDARNA.SE i WWW.SKOLLEDARNA.SE

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy