Skip to main content

Svart på vitt om betydelsen av rektors ledarskap

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 11:55 CEST

- Att rektors ledarskap har betydelse visste vi redan. Mycket av den tysta kunskap som vi länge haft om rektorer får vi bekräftat i rapporten.
Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund IFAUs rapport Rektors betydelse för skola, elever och lärare.

- Det är mycket spännande att ta del av resultaten och vi hoppas verkligen att annan forskning tar vid där IFAU slutar.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, finner bland annat att rektors ledarskap kan påverka såväl elevernas studieprestationer mätt som resultat på nationella prov, och betyg som andelen elever som når minst godkänt. Rektor kan även påverka vilka lärare som anställs på skolan samt hur lärarna trivs. Däremot har IFAU inte lyckats hitta några samband mellan rektorers bakgrund och deras möjligheter att påverka utvecklingen av sina skolor.

- Det stämmer med vår uppfattning att ledarskap är något man kan lära sig, säger Matz Nilsson. Skolledaryrket bör även fortsättningsvis vara öppet för duktiga ledare från alla samhällssektorer. Det viktiga är att rektorerna får kontinuerlig utbildning och coachning i sina roller som ledare.

- Rapporten visar också på vikten av att det satsas mer forskningsresurser på att analysera det framgångsrika ledarskapet inom skolan. Ju mer vi vet om hur man blir en bra rektor desto bättre skolor får vi, säger Matz Nilsson.

Ett viktigt resultat är att rektorer för mindre skolor visar sig ha större möjligheter att påverka såväl lärarsammansättning som studieresultat.

- Det här visar återigen på nackdelarna med att ge rektorerna för många underställda. Högst 25 medarbetare per rektor, menar Sveriges Skolledarförbund. Då finns förutsättningarna för en ledare att göra skillnad, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy