Skip to main content

Sveriges Skolledarförbund om likvärdig bedömning – ensamarbetets tid är förbi

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 12:54 CEST

- Skolinspektionens granskning visar återigen hur viktigt det är att skolledarna tar ansvar för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet på en skola. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, Skolinspektionens rapport om nationella prov. Lärarnas arbete med bedömning och betygsättning är för viktigt för att det ska få ske bakom stängda dörrar. Ensamarbetets tid är förbi.

Rapporten visar att det finns stora avvikelser mellan enskilda lärares bedömningar av en elevs svar och den bedömning som gjordes vid omrättningen. I de allra flesta fall sätter elevernas egna lärare högre betyg än omrättaren. - Lärare måste arbeta tillsammans med bedömningsfrågorna. Det handlar såväl om att rätta prov åt varandras elever som att föra övergripande diskussioner om bedömningsgrunder.

- Rektor har en viktig roll och måste få ha kontroll över alla verktygen i kvalitetsverktygslådan. Det är bara genom ett systematiskt arbete för en likvärdig bedömning som vi kan närma oss målet om ökad likvärdighet, säger Matz Nilsson.

Matz Nilsson avvisar Skolinspektionens förslag att begränsa de nationella proven till att endast innehålla mer lättbedömda faktafrågor. Det är inte försvarbart med en stor resursinsats för ett sådant klent utbyte, menar han. Dessutom finns det en uppenbar risk att undervisningens fokus hamnar fel.

- Det är viktigare att fortsätta arbetet med att förbättra lärarnas kunskaper om bedömning och också ständigt utveckla sätten som vi mäter kunskaperna på.  Finland har inga nationella prov utan satsar sina resurser på att utveckla lärarprofessionen. Jag tror att vi får börja fundera på om inte det är en bättre väg att gå, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy