This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Ta tåget till Stockholm och du tjänar sex tusen mer i månaden som rektor

- Det är mycket glädjande att Västerås stad satsar på sina lärare. Men jag ställer mig lite frågande till hur kommunen tänker när det gäller stadens skolledare. De fick drygt 2,5 procent jämfört med lärarnas 5,57 procent. Hur ska kommunen försäkra sig om att de skickligaste vill leda skolorna i staden om man inte satsar ordentligt på skolledarna, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Mälardalens viktigaste chefer, skolledarna, samlas på måndag den 8 april  i Västerås för att bland annat diskutera skolledarlöner tillsammans med Matz Nilsson.

- En skolledare i Västerås tjänar drygt 72 000 kronor om året på att ta tåget en timme för ett jobb i Stockholm. Det är den konkurrenssituation som gäller för kommunen, säger Matz Nilsson.

- Det är självklart mycket bra att Västerås stad inser att det är viktigt att satsa på lärare. Men forskning visar att skolledarena också är mycket viktiga för att eleverna ska kunna nå målen. En skicklig förskolechef i förskolan, eller en rektor i grund- eller gymnasieskolan, är den viktigaste garanten för barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

För mer information om skolledarlöner i Västmanland och övrig information om Sveriges Skolledarförbund och kommentarer, kontakta förbundsordförande Matz Nilsson, 070-332 53 99.

Han finns också tillgänglig för intervjuer under måndagseftermiddagen i Västerås.

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Presskontakt