Skip to main content

Välkommen satsning på forskningsbaserat arbete mot mobbningen!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:27 CET

Regeringen beslutar idag att satsa 40 miljoner under fyra år på att hitta beprövade metoder mot mobbning som vilar på vetenskaplig grund. Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att kartlägga och lista forskningsbaserade metoder som är systematiskt utvärderade, ta fram en utbildningssatsning riktad till skolor och kommuner, samt utvärdera effekten av befintliga metoder. De metoder som i framtiden används i skolor ska vara utvärderade och kvalitetssäkrade. Uppdraget ska vara slutrapporterat i november 2010.- Utmärkt, säger Lars Flodin, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund. Rektorer och lärare har alldeles för länge saknat ett tydligt och relevant stöd från både myndigheternas och huvudmännens sida i fråga om fungerande metoder mot mobbning.


- För skolans ledare är det välkommet att kunna stå på en säker, vetenskaplig grund när beslut ska tas om insatser på skolor med svåra förhållanden. Och alldeles särskilt så mot bakgrund av den korseld av olika åsikter och ifrågasättanden som rektorer ibland råkar ut för, trots att man gjort stora ansträngningar för att få bort mobbningen på sina skolor.- Men att vänta fyra år är för lång tid. Det måste gå snabbare med tanke på att det är många utsatta barn och ungdomar som mår dåligt. T.ex. fungerar ju uppenbarligen Olweus-metoden väl i Norge. Och det finns andra viktiga åtgärder att vidta för att förbättra elevernas situation i skolan, t.ex. förbättrad och utökad elevhälsa och fler skolledare med rimligt ansvarsområde - 1 rektor för 25 anställda! framhåller Lars Flodin.


---------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta förbundsordförande Lars Flodin, 0709-67 62 03.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera