Skip to main content

"Viktigt att ta Skolinspektionens rapport på allvar!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:39 CEST

- Det är nu dags att för alla att enas för elevernas bästa. Skolan är en komplex verksamhet men det får inte hindra alla oss som är berörda att ta vårt ansvar, säger Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till Skolinspektionens rapport om sina erfarenheter och resultat av granskningen av skolan 2009.


- Skolan har alltför länge varit en arena där debatten handlat om formfrågor istället för innehåll. Eleverna tjänar inte på en diskussion om vems fel saker och ting är, de behöver tillgång till engagerade och kunniga lärare och en arbetsmiljö som gynnar lärande. Vi måste alla hjälpas åt för att nå dit, säger Lars Flodin.

Sveriges Skolledarförbund har länge arbetat för att skolledarna ska få en tydligare roll som ledare av den pedagogiska verksamheten. Skolledaren ska vara en samlande och pådrivande kraft som deltar aktivt i skolans förbättringsarbete, inte en administratör som bara fattar beslut och fördelar pengar.

- Det är bra att Statens Skolinspektion visar på områden där det måste ske förändringar. Vad som sker i klassrummen är en angelägenhet för hela skolan och i förlängningen för hela samhället. Vi vill också se en skola som attraherar välutbildade och välmotiverade skolledare och lärare och där skolledarnas uppdrag i första hand handlar om att ständigt förbättra verksamheten. Om den är statlig, kommunal eller privat är en underordnad fråga.

- Vi skolledare har makt att förändra och vi måste våga ifrågasätta gamla strukturer och styra resurserna dit de gör bäst nytta för elevernas måluppfyllelse. Dessutom måste skolans ledningsresurs avpassas efter skolans mål och vidden i skolans uppdrag. Så är det inte idag, avslutar Lars Flodin.

För mer information
: kontakta Lars Flodin, 0709-676203.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy