Skip to main content

Viktigt diskutera förtroendet om skolans ledarskap

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:40 CET

I kvällens avsnitt av Rektorerna får en av dem, Lina Axelsson, besked att hennes skola ska införa ett system av två lärare i varje klass, ett erbjudande från kommunens ledning som kommer mycket plötsligt. Take it or leave it, är kommunledningens budskap.

Det finns en misstro bland landets ledamöter i barn- och utbildningsnämnder mot rektorers möjligheter att leda skolutveckling visar aktuell forskning inom Centrum för skolledarforskning vid Umeå Universitet. Kvällens avsnitt visar att beslut ofta kan vara dåligt förankrade.

- Frågan om förtroendet för skolans ledarskap är det vi borde diskutera istället för att gräva ner oss i skyttegravar i en strid om skolans huvudmannaskap. Det är inte vem som har ansvaret som är den viktiga frågan utan hur man tar det ansvar man har fått sig tilldelat, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson i en kommentar till kvällens program.

Knappt hälften av ledamöterna i kommunernas utbildningsnämnd, tycker att rektorerna är kompetenta nog för sitt jobb. I få kommuner tar kommunfullmäktige, som är den egentliga huvudmannen, ett reellt ansvar för skolans styrning. Ansvaret uppfattas istället i stor utsträckning ligga på skolchefen, det vill säga en tjänsteman.

Även Skolverket har i tidigare studier visat att kommunfullmäktige i de flesta kommuner inte uppfattar att frågor om skolans innehåll ligger på deras bord, annat än när det gäller att besluta om budgetmässiga förutsättningar. Ansvaret för att alla elever når målen ligger på skolorna själva, alternativt på skolchefen, eller i bästa fall på barn- och utbildningsnämndens ordförande.

- Vi behöver förbättra dialogen mellan de olika nivåerna i styrsystemet. Det går inte att förvänta sig att det ska gå att vända utvecklingen i skolan om inte styrkedjan fungerar hela vägen. Som chef behöver
du veta att du har din styrelses fulla förtroende. Något annat går inte, säger Matz Nilsson.

- Saknas den fördjupade dialogen mellan profession och förtroendevalda blir det den ytliga bild av skolan som beskrivs i media som blir gällande.

Utbildningsradion presenterar idag en undersökning som visar att många rektorer vill att staten ska ta ett större ansvar för skolan. Det har också visat sig i enkäter som Sveriges Skolledarförbund gjort bland sina medlemmar.

- Vi har alla samma mål, en bra skola för våra barn och elever, och det är vårt gemensamma
ansvar att vi når dit. Vi behöver ägna oss mer åt stöd, samverkan och utveckling istället för att söka konflikt.

Läs mer om förtroendet för rektorers utvecklingsarbete och undersökning från Umeå i Sveriges Skolledarförbunds tidning Skolledaren.

Läs mer om URs undersökning här

Matz Nilsson deltar också i debatten i Kunskapskanalen kl 20.30.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy