Skip to main content

Respektlöst om förlängningar av grundutbildningar

Nyhet   •   Aug 28, 2015 11:33 CEST

- Att använda tandhygienistutbildningen som exempel på att grundutbildningar förlängs i onödan är både felaktigt och respektlöst mot en kår som länge arbetat för att anpassa utbildning och förutsättningar för yrkeslivet till verkligheten, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening med anledning av en debattartikel ”Föråldrat att förlänga grundprogram”som publicerats i Dagens Medicin.

Riksdagen gav i december 2013 regeringen i uppdrag att ta fram underlag för en tandhygienistutbildning som omfattar 180 hp, det vill säga tre år. Detta efter flera års utredande där bland annat utredning ”Kompetens och Ansvar”, den så kallade Behörighetsutredningen, fann ett stort behov av en förstärkt utbildning. Något som både Socialstyrelsen och tidigare Högskoleverket också konstaterat i ett flertal sammanhang.

Regeringen valde att under våren 2014 ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda konsekvenserna av vad en förlängning innebär för tandhygieniststudenter, arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten. Rapporten ”Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen” presenterades i januari i år. Där fastslår utredaren att fördelarna klart överväger nackdelarna.

Skälen är flera! Tandhygienistrollen har ändrats och fortsätter att förändras, nya arbetsuppgifter och ett utökat ansvar har tillkommit. Dels har munhälsan generellt i samhället förbättrats vilket innebär nya krav på tandvårdens organisation. Samtidigt finns stora utmaningar med behov av förebyggande och stödjande insatser inom den ökande gruppen äldre individer. Den socioekonomiska ojämlikheten innebär nya och komplicerade utmaningar för tandvården och tandhygienistrollen är av stor betydelse.

Regeringen har dock ännu inte fattat något beslut om en förlängning!

Tandhygienist är den enda av 21 legitimerade yrkesgrupper med en grundutbildning som kraftigt begränsar möjligheten att tillgodogöra sig ett vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövningen. Någon som är en förutsättning för det livslånga lärandet.

I dag väljer en överväldigande majoritet av studenterna att läsa 180 hp, detta på grund av att det blir allt tydligare att de krav som arbetslivet ställer inte kan uppnås inom ramen för 120 hp. Detta visar tydligt att studenterna som söker tandhygienistprogrammet prioriterar kunskapsinhämtande inom högskolan före en kortare studietid.

Kontakt Yvonne Nyblom, e-post yvonne.nyblom@tandhygienistforening.se, tel 0733-666399

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.