Skip to main content

Tandvårdsstödet leder till utveckling mot bättre munhälsa

Nyhet   •   Feb 03, 2016 13:45 CET

- Utredningen pekar på en utveckling mot bättre munhälsa, samtidigt kvarstår stora problem och utmaningar, säger Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening, STHF. 

STHF välkomnar betänkandet ”Ett tandvårdsstöd till alla – fler starkare patienter” SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) samt Tandvårds- och Läkemedelsverkets delredovisning ”Uppdraget att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvården”, och anser att utredningen fångat situationen i svensk tandvård väl.

De socioekonomiska skillnaderna som bidrar till en ojämlik munhälsa måste mötas med nya grepp. Det gäller även den växande gruppen äldres behov av omsorg som kräver speciella insatser. Det är angeläget att nu gå vidare i tandvårdsstödet genom att tydligt stimulera till förebyggande insatser. 

STHF önskar också en utveckling där myndigheter samverkar tydligare gällande munhälsomål och interprofessionell samverkan samt uppföljning och kontroll av tandvårdsstödets effekter.

För ytterligare information, Yvonne Nyblom, yvonne.nyblom@tandhygienistforening.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy