Skip to main content

Vi tar ansvar för äldres munhälsa!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:00 CET

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett gemensamt handlingsprogram för att visa hur man vill och kan arbeta för sköra, äldres munhälsa.

- När du som äldre inte själv längre orkar eller klarar att sköta din mun är risken stor att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. Tillsammans har vi nu tagit fram ett handlingsprogram med goda exempel som ska lämnas över till Sveriges kommuner och landsting idag, säger Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening.

Med konkreta råd och goda exempel visar vi hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram just vad de kan göra annorlunda för att värna munhälsan.

Gemensamt har man hittat fyra åtgärder som är centrala för att sköra äldre ska kunna behålla en god munhälsa:

• Uppmärksamma den äldres munhälsa!
• 
Samordna insatserna mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård!
• 
Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten!
• 
Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå och i verksamheten.

Programmet kommer att överlämnas till Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 17 november kl. 11.00, på Odontologisk Riksstämma & Swedental, Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Sveriges Tandhygienistförening, STHF är organisationen för landets alla tandhygienister, oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF som har ca 3 700 medlemmar arbetar med alla frågor som berör tandhygienisten roll i samhället

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy