Skip to main content

SVT och UR startar ny kanal tillsammans

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 14:46 CEST

Den 27 september startar SVT och UR Kunskapskanalen, en reklamfri temakanal som breddar, fördjupar, inspirerar och förklarar. Kunskapskanalen sänder program med utbildning och folkbildning i fokus söndag till torsdag klockan 18.00-23.00.

"Folkbildning och utbildning hör till en av public servicebolagens allra viktigaste uppgifter. Detta är mer betydelsefullt än tidigare, eftersom vi lever i en allt mer kommersialiserad värld där public service bör spela en starkare roll", säger Christina Jutterström, VD SVT.

Kunskapskanalen sänder program inom ämnesområden som historia, natur, vetenskap, kultur och språk. Syftet med den nya temakanalen är att förstärka folkbildnings- och utbildningsprogrammen i det framtida tv-landskapet, samt att erbjuda ett alternativ för det allt större antal tittare som väljer temakanaler.

I kanalen varvas nyproducerade programserier med favoriter ur SVTs och URs arkiv. Tittarna får möta såväl nya som välkända programprofiler från de båda bolagen. Projektledare för Kunskapskanalen är Veronica Hedman, UR och biträdande projektledare är Johan Hartman, SVT.

"Framtiden ställer allt större krav på kompetens och utbildning. Vår gemensamma satsning Kunskapskanalen vill väcka lust och stimulera till fördjupning och livslångt lärande", säger Christina Björk, VD UR.


AVSÄNDARE
Emma Nyström, SVT Kommunikation, Oxenstiernsgatan 26, 105 10 Stockholm. Tel 08-784 78 86 Mob 0708-84 89 52

KONTAKT
För mer information, kontakta:

Johan Hartman, SVT 08-784 79 36, 0708-44 78 00 johan.hartman@svt.se

Veronica Hedman, UR 08-784 63 59, 070-561 41 88 veronica.hedman@ur.se