Skip to main content

Mycket allmännytta i Fastigos nya styrelse

Nyhet   •   Maj 14, 2019 15:27 CEST

Anders Nordstrand, Vd Sveriges Allmännytta

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, valde på tisdagen en ny styrelse. En majoritet av den nya styrelsen kommer från allmännyttan.

Nytt för i år är att stämmorna för Fastigo, HBV och SABO Försäkring samordnades i en gemensam medlemsdag tillsammans med Sveriges Allmännytta.

– Vi behöver samverka mer för medlemmarnas bästa, säger Anders Nordstrand, Vd för Sveriges Allmännytta.

För första gången höll Fastigo, upphandlingsföreningen HBV och SABO Försäkring sina stämmor på samma dag och i samma hus. Efter stämmorna ordnades gemensamma seminarier tillsammans med Sveriges Allmännytta (f d SABO).

– Det här var ett kul och bra samarrangemang. Det känns som något vi kan fortsätta med. Vi har ju till stora delar samma medlemmar. Därför är det viktigt att vi som organisationer jobbar tillsammans för att kunna ge så bra service som möjligt till medlemmarna, menar Anders Nordstrand.

Vid Fastigos stämma fick den sittande styrelsen fortsatt förtroende. Cathrine Holgersson, till vardags vd för Gavlegårdarna i Gävle, omvaldes som ordförande.

– Det känns väldigt roligt att jag fick stämmans förtroende att få fortsätta leda Fastigo framåt. Den här arbetsgivarorganisationen har en unik position i fastighetsbranschen med medlemsföretag över hela landet som representerar branschens alla delar, säger Cathrine Holgersson.